Arbejdsmedicin er et speciale med læge- og psykologfaglig ekspertise indenfor sammenhængen mellem helbred, sygdom og arbejde.
Vi udfører både individ- og arbejdspladsbaserede kliniske udredninger med henblik på at fremme sunde og sikre arbejdsmiljøer.

Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin:
dasam.dk 

Specialeansvarlig

Mette Dahl Jacobsen
mette.dahl@midt.rm.dk
Mobil: 9243 9037 

Sekretær

Inger Thorst

Inger Thorst
Inger.Thorst@stab.rm.dk
Tlf.: 2361 7651