Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk selskab for Gynækologi og Obstetrik:

dsog.dk

Specialeansvarlig

Region Midtjylland

Casper Larsen
caplar@rm.dk
Mobil: 2162 0054

Sekretær

Inger Thorst

Inger Thorst
Inger.Thorst@stab.rm.dk
Tlf.: 2361 7651