Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Aalborg - Aarhus - 4. marts 2015
Holstebro - Aarhus - 4. marts 2015

2009
målbeskrivelsen

Holstebro - Aalborg
Holstebro - Aarhus
Viborg - Aalborg
Viborg - Aarhus
Aalborg - Aarhus

2004 målbeskrivelsen
Holstebro - Aarhus - 12. marts 2008
Viborg - Aarhus - 12. marts 2008
Aalborg - Holstebro - 12. marts 2008
Aalborg - Viborg - 12. marts 2008
Aalborg - Aarhus - 12. marts 2008