Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk selskab for infektionsmedicin:

infmed.dk

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Faglig profil
Vurderingsskema - generel vurdering

Specialeansvarlig

Rune Knudsen
rune.knudsen@midt.rm.dk 
Mobil: 2945 23 55

Sekretær

Inger Thorst

Inger Thorst
Inger.Thorst@stab.rm.dk
Tlf.: 7841 0760 / 2361 7651