Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk selskab for infektionsmedicin:

infmed.dk

Specialeansvarlig

Rune Knudsen
rune.knudsen@midt.rm.dk 
Mobil: 2945 23 55

Sekretær

Inger Thorst

Inger Thorst
Inger.Thorst@stab.rm.dk
Tlf.: 2361 7651