Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk selskab for Klinisk Onkologi:
Klinisk Onkologi

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Specialeansvarlig

Christian Petri Foged
chfoge@rm.dk 
Mobil: 5184 0640

Sekretær


Helle Petersen
h.petersen@stab.rm.dk
Tlf.: 7841 0770 / 2933 5769