Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk selskab for Klinisk Onkologi:
Klinisk Onkologi

Specialeansvarlig

Annemette Schelle
annhvo@rm.dk
Mobil: 2114 4730

Sekretær


Helle Petersen
h.petersen@stab.rm.dk
Tlf.: 7841 0770 / 2933 5769