Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2022:
Aalborg/Gastro - Aalborg - AUH - Aalborg - 13. januar 2023
Aalborg/Hæma - Aalborg - AUH - Aalborg - 13. januar 2023
Aarhus/Lunge - Aarhus - Gødstrup - Aarhus - 13. januar 2023
Gødstrup/med. afd. - AUH - Gødstrup - AUH - 13. januar 2023
Gødstrup - AUH - AaUH - AUH - 13. januar 2023
Randers - AUH - AaUH - AUH - 13. januar 2023

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2013:
AaUH/Gastro - AaUH - AUH - AaUH - 10. december 2019
AaUH/Hæmatologi - AaUH - AUH - AaUH - 10. december 2019
AUH/DoH - AUH - AaUH - AUH - 5. juni 2020
AUH/DoH - AUH - Odense - AUH - 5. juni 2020
AUH/Lunge - AUH - AUH/Blodsygdomme - OUH - AUH - 10. september 2021
AUH/Lunge - AUH - HE Vest - AUH - 10. december 2019
Gødstrup - AUH - AaUH - AUH - 10. september 2021
HE Vest/Med. - AUH - HE Vest - AUH - 10. december 2019
HE Vest/Med. - AUH - AaUH - AUH - 10. december 2019
Randers/Med. - AUH - AaUH - AUH - 16. november 2020