Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2017 målbeskrivelsen
Aalborg - Aarhus - 21. maj 2021
Aarhus - Odense - 21. maj 2021

2009 målbeskrivelsen
Odense - Aarhus - 23. august 2010
Aalborg - Aarhus - 23. august 2010
Aarhus - Odense - 23. august 2010
Aarhus - Aalborg - 23. august 2010

Uddannelsesbog I + II