Sundhedsstyrelsens inspektorordning bidrager til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne. Inspektorordningen administreres af Sundhedsstyrelsens enhed for Evidens, uddannelse og beredskabf. Du kan finde yderligere information om inspektorordningen, herunder inspektorrapporter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I Videreuddannelsesregion Nord bliver der orienteret om nye inspektorrapporter på møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV).