Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk Pædiatrisk Selskab: www.paediatri.dk

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Specialespecifikke dokumenter til ansættelsesprocessen

Dokumenter til ansøgere:
Vurdering af kompetencer
Information om Multiple Mini Interviews (MMI)

Dokumenter til ansættelsesudvalget:
Vurderingsskema for CV

Specialeansvarlig

Region Midtjylland

Anne Krog Skovbo
annskb@rm.dk 
Mobil: 2161 0963

Sekretær

Inger Thorst

Inger Thorst
Inger.Thorst@stab.rm.dk
Tlf.: 7841 0760 / 2361 7651