Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2016:

Region Midtjylland (gælder for læger ansat fra 1/9-2021):

HE Midt, Neurologi 6 mdr, ADA 12 mdr, AFP 12 mdr, RP Midt 18 mdr - 24. september 2021
HE Midt, Neurologi 6 mdr, RP Midt 24 mdr, AFP 6 mdr, ADA 12 mdr - 24. september 2021
HE Vest, Neurologi 6 mdr, AFP 12 mdr, ADA 12 mdr, Retspsykiatri 6 mdr, RP Vest 12 mdr - 24. september 2021
HE Vest, Neurologi 6 mdr, AFP 12 mdr, ADA 18 mdr, RP Vest 12 mdr - 24. september 2021
HE Vest, Neurologi 6 mdr, RP Horsens 12 mdr, AFP 12 mdr, Retspsykiatri 6 mdr, ADA 12 mdr - 24. september 2021
HE Vest, Neurologi 6 mdr, RP Randers 12 mdr, ADA 12 mdr, Retspsykiatri 6 mdr, AFP 12 mdr - 24. september 2021
AUH, Neurologi 6 mdr, AFP 12 mdr, ADA 12 mdr, FL 6 mdr, RP Midt 12 mdr - 24. september 2021
AUH, Neurologi 6 mdr, AFP 12 mdr, ADA 18 mdr, RP 12 mdr - 24. september 2021
AUH, Neurologi 6 mdr, RP Horsens 24 mdr, AFP 18 mdr - 24. september 2021
AUH, Neurologi 6 mdr, RP Horsens 24 mdr, FL 6 mdr, AFP 12 mdr - 24. september 2021
AUH, Neurologi 6 mdr, ADA 12 mdr, AFP 12 mdr, Retspsykiatri 6 mdr, RP Horsens 12 mdr - 24. september 2021
AUH, Neurologi 6 mdr, ADA 12 mdr, AFP 12 mdr, Retspsykiatri 6 mdr, RP Randers 12 mdr - 24. september 2021
AUH, Neurologi 6 mdr, AFP 12 mdr, ADA 12 mdr, RP Midt 18 mdr - 24. september 2021

Gælder for læger ansat før 1/9-2021:

HE Midt, Neurologi, Afd Q, Afd P, RP Midt - 2017
HE Midt, Neurolog, RP Midt, Afd P, Afd Q - 2017
HE Vest, Neurologi, Afd P, Afd, Q, Afd R, RP Vest - 2017
He Vest, Neurologi, RP Vest, Afd, R, Afd Q - 2017
HE Vest, Neurologi, RP Vest, Afd R, Afd P - 2017
HE Vest, Neurologi, Afd P, Afd Q, RP Vest - 2017
AUH, Neurologi, Afd P, Afd Q, RP Midt -2017
AUH, Neurologi, RP Horsens, Afd P - 2017
AUH, Neurologi, Afd Q, Afd P, Afd R, RP Randers - 2017
AUH, Neurologi, Afd Q, Afd P, Afd R, RP Horsens - 2017


Region Nordjylland:

Aalborg (Neurologisk, Almenpsyk, Ældrepsyk) - Brønderslev - 27. maj 2024
Aalborg (Neurologisk, Almen psyk) - Brønderslev - 27. maj 2024
Aalborg (Neurologisk, Almenpsyk, Retspsyk) - Brønderslev - 27. maj 2024
Aalborg-Brønderslev - 17. marts 2017
Aalborg-Brønderslev-Aalborg - 17. marts 2017
Aalborg-Randers-Aalborg - 17. marts 2017

 

Tværregionalt uddannelsesprogram:

Aalborg Neurologi - Regionspsyk Midt - Aalborg Almenpsyk - 27. maj 2024

 

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2011:

Ved behov for et af nedenstående, kontakt venligst Videreuddannelsessekretairatet på mail: vus@rm.dk

Holstebro - Risskov(PQR) - Vest - 17. september 2013
Holstebro - Vest - Risskov(RP) - 17. september 2013 
Viborg - Risskov(MQ) - 17. september 2013 
Viborg - Risskov(QPM) - Viborg - 17. september 2013 
Aalborg - Brønderslev - 17. september 2013 
Aalborg - Brønderslev - Aalborg - 17. september 2013 
Aalborg - Randers - Aalborg - 17. september 2013 
Aarhus - Risskov(P) - Silkeborg - Risskov(MQ) - 17. september 2013
Aarhus - Risskov(PQM) - Randers - 17. september 2013 
Aarhus - Risskov(Q) - Silkeborg - Risskov(RP) - 17. september 2013 
Aarhus - Risskov(QPM) - Horsens - 17. september 2013