Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2014:
Aalborg-Vest-Aalborg - 18. januar 2021
Aarhus-Vest-Aarhus - 18. januar 2021
Aalborg-RH Nordjylland-AUH-Aalborg - 18. januar 2021
Aarhus-Aalborg-Aarhus - 3. maj 2019
Viborg-Aarhus - 26. april 2016
Viborg-Aalborg - 26. april 2016
Aarhus-Viborg - 22. juni 2017
Holstebro-Aarhus - 22. juni 2017
Aalborg-Frederikshavn-Aarhus - 22. juni 2017
Holstebro-Aalborg - 22. juni 2017