Der er for de fleste specialer udpeget et regionalt ansættelsesudvalg, som sekretariatsbetjenes af det regionale videreuddannelsessekretariat. For enkelte specialer er der udpeget et landsdækkende eller delvis regional ansættelsesudvalg, som betjenes af ét af videreuddannelsessekretariaterne.

* I parentes er der angivet hvilket videreuddannelsessekretariat som betjener ansættelsesudvalget, hvis der ikke er et regionalt ansættelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Nord.

1. halvår 2024

Speciale Opslag Frist Samtale

Ansættelses-
start

Region Midtjylland
Almen medicin

10.10.23
11.01.24

24.10.23
25.01.24
30.11.23
06.03.24
01.02.24
01.05.24
Region Nordjylland
Almen medicin
Her  
Her
 
Akutmedicin 30.11.23 19.12.23 16.01.24 01.03.24
Anæstesiologi 12.01.24 29.01.24 (formøde 26.02.24)
07.03.2024
08.03.2024
01.05.2024
Arbejdsmedicin  28.11.23 20.12.23 11.01.24 01.03.24
Børne- og ungdomspsykiatri 30.10.23 13.11.23 11.12.23 01.03.24
Dermato-venerologi (Syd *) her      
Gynækologi og obstetrik 01.11.23 20.11.23 (formøde 11.12.23)
11.01.24
01.04.24
IM: Endokrinologi 27.10.23 14.11.23 05.12.23 01.03.24
IM: Gastroenterologi/hepatologi 13.10.23 31.10.23 21.11.23 01.01.24
IM: Geriatri 23.10.23 09.11.23 01.12.23 01.03.24
IM: Hæmatologi 29.11.23 14.12.23 09.01.24 01.03.24
IM: Infektionsmedicin 23.10.23 06.11.23 29.11.23 01.03.24
IM: Kardiologi 28.11.23 15.12.23 (formøde:
04.01.24)
25.01.24
01.03.24
IM: Lungesygdomme 30.11.23 19.12.23 Afventer 01.03.24
IM: Nefrologi 23.10.23 07.11.23 28.11.23 01.03.24
IM: Reumatologi 27.11.23 20.12.23 18.01.24 01.03.24
Karkirurgi (Syd *) Intet forløb 1. halvår 2024
Kirurgi 28.11.23 12.12.23 09.01.24 01.03.24
Klinisk biokemi        
Klinisk farmakologi (Øst *)        
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 12.12.23 03.01.24 22.01.24 01.03.24
Klinisk genetik (Nord *) 28.11.23 13.12.23 09.01.24 01.03.24
Klinisk immunologi (Nord *) 05.12.23 19.12.23 17.01.24 01.03.24
Klinisk mikrobiologi 02.10.23 07.11.23 29.11.23 01.03.24
Klinisk onkologi 14.12.23 11.01.24 01.02.24 01.05.24
Neurokirurgi (Syd*) 07.08.23 31.08.23 28.09.23 01.01.24
Neurologi 30.11.23 14.12.23 12.01.24

01.03.24
01.05.24

Oftalmologi 06.12.23 20.12.23 29.01.24 01.01.24
Ortopædisk kirurgi 31.10.23 14.11.23 07.12.23 01.03.24
Oto-, rhino-, laryngologi 14.11.23 28.11.23 18.01.24 01.04.24
Patologi 02.02.24 19.02.24 12.03.24 01.05.24
Plastikkirurgi (Øst *) 13.11.23 29.11.23 19.01.24 01.03.24
Psykiatri 22.09.23 10.10.23 01.11.24 01.03.24
Pædiatri 13.12.23 03.01.24 23.01.24 01.04.24
Radiologi 15.01.24 07.02.24 04.03.2024
05.03.2024
01.05.2024
Retsmedicin (Nord *) 20.09.23 04.10.23 25.10.23 01.01.24
Samfundsmedicin 27.09.23 12.10.23 02.11.23 01.03.24
Thoraxkirurgi (Syd *)        
Urologi 01.11.23 15.11.23 12.12.23 01.03.24

 

 

2. halvår 2024

Speciale Opslag Frist Samtale

Ansættelses-
start

Region Midtjylland
Almen medicin
11.04.24
30.07.24
25.04.24
13.08.24
30.05.23
04.09.24
01.08.24
01.11.24
Region Nordjylland
Almen medicin
her  

 
Akutmedicin        
Anæstesiologi        
Arbejdsmedicin         
Børne- og ungdomspsykiatri        
Dermato-venerologi (Syd *) her      
Gynækologi og obstetrik        
IM: Endokrinologi        
IM: Gastroenterologi/hepatologi        
IM: Geriatri        
IM: Hæmatologi        
IM: Infektionsmedicin        
IM: Kardiologi        
IM: Lungesygdomme        
IM: Nefrologi 12.04.24 01.05.24 22.05.24 01.096.24
IM: Reumatologi        
Karkirurgi (Syd*)        
Kirurgi        
Klinisk biokemi        
Klinisk farmakologi (Øst *)        
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin        
Klinisk genetik (Nord *)        
Klinisk immunologi (Nord *)        
Klinisk mikrobiologi  
Klinisk onkologi        
Neurokirurgi (Syd*)  
Neurologi        
Oftalmologi        
Ortopædisk kirurgi        
Oto-, rhino-, laryngologi        
Patologisk anatomi og cytologi        
Plastikkirurgi (Øst *)        
Psykiatri        
Pædiatri        
Radiologi        
Retsmedicin (Nord *) Intet forløb i andet halvår 2024      
Samfundsmedicin 12.04.24 02.05.24 23.02.24 01.09.24
Thoraxkirurgi (Syd *)  
Urologi