I perioden 1. januar 2018-31. december 2022 kører der en forsøgsordning i Videreuddannelsesregion Nord, hvilket betyder, at introduktionsstillinger på en række geografier og indenfor en række specialer forlænger 6-årsfristen.

I oversigten herunder kan man se, hvilke hospitaler og indenfor hvilke specialer forsøgsordningen gælder.

Regionshospital Nordjylland, Vendsyssel

 • Anæstesi
 • Radiologi
 • Gyn. Obs.
 • Kirurgi
 • Intern medicin
 • Patologi
 • Pædiatri
 • Ortopædkirurgi (ansat på AaUH)
 • Akutmedicin

Thisted Sygehus

 • Gyn Obs.
 • Intern medicin
 • Anæstesi
 • Kirurgi
 • Radiologi

Aalborg Universitetshospital

 • Kl. biokemi
 • Kl. mikrobiologi
 • Kl. immunologi
 • KL. genetik
 • Radiologi
 • Kl. Nuk. Fys.
 • Patologi

Almen medicin i Region Nordjylland

Psykiatri

 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland

 

For forsøgsordningen gælder følgende rammer:

 • 6-årsfristen kan maksimalt forlænges svarende til to år ved ansættelse i introduktionsforløb, som indgår i forsøgsordningen.
 • Der kan kun godskrives én introduktionsstilling i samme speciale i forsøgsordningen.
 • Læger, der gennemfører minimum 6 mdr. af en introduktionsstilling ift. forsøgsordningen, får tidsfristen forlænget svarende til ansættelsestiden. Ved forlængelser grundet barsel, sygdom, ikke opnåede kompetencer mv. foretages godskrivning af tid svarende til det samlede forløb. Der gives ikke forlængelse svarende til aftalebaseret orlov, forskning eller lign. Ved ansættelser af kortere varighed end 6 måneder fås ikke en forlængelse af fristen.
 • Et introduktionsforløb i forsøgsordningen gennemføres som udgangspunkt på fuldtid. Ved deltidsansættelse forlænges tidsfristen forholdsmæssigt - dog højest 12 måneder.
 • Forsøgsordningen er gældende for den tid, hvor ansættelse i introduktionsforløbet eller dele heraf er placeret i forsøgsperioden.

Hvis du som uddannelsessøgende læge har været ansat i en introduktionsstilling, der indgår i forsøgsordningen, og overholder de rammer, der er beskrevet for forsøgsordningen, vil der i forbindelse med ansøgning om hoveduddannelse, automatisk blive taget højde for den forlængelse af 6-årsfristen introduktionsstillingen medfører.

Har du spørgsmål til 6-årsfristen og forsøgsordningen er du altid velkommen til at kontakte Videreuddannelsessekretariatet på tlf. 7841 0800