I løbet af din introduktionsstilling skal du deltage i et obligatorisk kursus i vejledning. Oversigten nedenfor beskriver kursustitel, placering i uddannelsen og varighed. Du skal selv tilmelde dig kurset. Dokumentation for kursusdeltagelse skal indsendes til Sundhedsstyrelsen. Hvis du har mere end en introstilling, skal du kun have kurset en gang.

Kursustitel

Placering

Varighed

Tilmelding

Vejledning

2 halvår

2 + 1 dag
(eksternat)

Egen tilmelding 


Retsgrundlag
Kurserne udbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser.

I henhold til 'Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger' skal der indgå et teoretisk uddannelsesprogram bestående af bl.a. generelle kurser, som gennemføres på tværs af specialerne. Kurserne er obligatoriske for læger ansat i den Klinisk Basisuddannelse, Introduktionsuddannelsen eller Hoveduddannelse.

Vejledning
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som beskriver formål og indhold med de generelle kurser.

Henvendelse
Kurserne udbydes af Region Nordjylland - Mennesker og Organisation.

Kontaktpersoner:

Kursusleder; Majbrit Krogh, tlf. 2144 9263, majbrit.krogh@rn.dk

Kursuskoordinator; Charlotte Fonseca, tlf. 2249 1894, chkf@rn.dk

På kursusudbyderens hjemmeside findes bl.a. information om kursusindhold og hvor du skal rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til kurset.


Dispensation
Hvis du søger dispensation eller merit for kurserne, kan du kontakte Videreuddannelsessekretariatet, Trine Kirkegaard Petersen, tlf: 2490 8903.