Vejledningskursus udbydes af Region Nordjylland, HR – Uddannelse og Læring.


Formål
Formålet med kurset i Vejledning er at give dig de nødvendige forudsætninger for at kunne modtage vejledning, samt selv at kunne vejlede og supervisere andre.

Efter gennemgået kursus skal du kunne:

  • Angive faktorer, der fremmer og hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling
  • Give feedback
  • På et grundlæggende niveau varetage vejlederens rolle og funktion, herunder rådgivning, instruktion, supervision og evaluering af den uddannelsessøgende


Kurset i vejledning skal således:

  • Styrke din viden om og færdigheder i pædagogisk tilrettelæggelse, herunder identificering af deltagerforudsætninger og deltagerbehov.
  • Bibringe dig en basal viden om, hvilke faktorer der fremmer og hæmmer læringsprocesser med henblik på at fremme et godt læringsmiljø i en afdeling.
  • Styrke dine forudsætninger for at kunne varetage vejlederens rolle og funktion, herunder rådgivning, instruktion, supervision og evaluering.


Yderligere information

Twopager med mere information om kurset

For yderligere oplysninger om kursets indhold, afholdelse, tilrettelæggelse samt tilmelding, henvises til

Region Nordjylland - TILMELD DIG HER