Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2018:
Horsens - 1. maj 2024
Herning - 3. maj 2019
Hjørring - 3. maj 2019
Horsens - 3. maj 2019
Randers - 14. december 2018
Viborg - 14. december 2018

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2013:
Horsens - 11. juni 2014
Randers - 11 juni 2014
Vest - 11. juni 2014
Viborg - 11. juni 2014
Sygehusvendsyssel - 01. oktober 2015
Thy-Mors - 01. oktober 2015

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2007:
Appendiks - Ultralyd
Appendiks - Ultralyd kompetencekort