Specialespecifikke dokumenter til ansættelsesprocessen
Ansættelsesprocedure
Dokumenter til ansøgere:
Skabelon - Struktureret CV
Div. bilag til ansøgningen
Ansøgningsskema - marts 2023

Dokumenter til ansættelsesudvalget:
Vurderingsskema for ansættelsesudvalget