Præsentation af specialet
Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside (www.dsko.org)

Faglig profil
Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Faglig profil
Vurderingsskema: Attestation for introduktionsuddannelse i Klinisk onkologi

Inspektorrapporter
Sundhedsstyrelsens inspektorordning bidrager til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne. Inspektorordningen administreres af Sundhedsstyrelsens enhed for Uddannelse og Autorisation. Du kan finde yderligere information om inspektorordningen, herunder inspektorrapporter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

I Videreuddannelsesregion Nord bliver der orienteret om nye inspektorrapporter på møder i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, se www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d/inspektorordning