Ortopædkirurgi fokuser på bevægeapparatet og dets funktioner. Det kombinerer praksis med teori og spænder meget bredt fra behandling af nyfødte, unge, ældre til meget gamle patienter.

Faget er opdelt i 9 fagområder: Traume, ryg, skulder-albue, hånd, hofte-knæ, idræt, fodankel, tumorinfektion og børn. Hvert fagområde rummer forskellige patientgrupper med hver sine udfordringer.

Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.