Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

 

2016 Målbeskrivelsen

2007 Målbeskrivelsen

2004 Målbeskrivelsen