Formålet med den kliniske basisuddannelse er at opnå tilladelse til selvstændigt virke som læge. Alle læger, som ønsker at gennemgå en videreuddannelse til speciallæge, skal først have opnået en autorisation som læge og dernæst have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Hvad er den kliniske basisuddannelse?
Den kliniske basisuddannelse skal fungere som læringsramme for den nyuddannede læges overgang fra medicinstudiet til det kliniske arbejde. Den kliniske basisuddannelse drejer sig med andre ord om at ”lære at være læge”, at komme til at føle sig hjemme i den hvide kittel og samtidig udvikle det ansvar, som hører til rollen som læge.

Længde og indhold
Den kliniske basisuddannelse består af to sammenhængende ansættelser á 6 måneder. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen om basisuddannelsen generelt, tilmelding, målbeskrivelse og andet.

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for at tilrettelægge det enkelte uddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer samt praksistutorer, således at kompetencerne i den gældende målbeskrivelse kan opfyldes.
Det Regionale Råd har godkendt en retningslinje for tilrettelæggelse af KBU i Videreuddannelsesregion Nord. Der findes desuden en retningslinje for fordeling af læger til almen praksis i Region Midtjylland.

Selve uddannelsen

Ansættelsesstedet og basislægen udarbejder inden for rammerne af uddannelsesprogrammet en individuel uddannelsesplan. Den individuelle uddannelsesplan skal beskrive forventninger til kompetenceudvikling, og hvorledes denne kompetenceudvikling skal finde sted.

Alle KBU-læger  skal bruge Uddannelseslæge.dk i løbet af deres uddannelse.

Brugernavn og adgangskode bliver sendt til lægen den første dag i ansættelsen.

Valg af forløb

Specialeansvarlig

Region Nordjylland

Christoffer Knudsen
christoffer.knudsen@rn.dk 
Mobil: 2169 6577

Specialeansvarlig

Region Midtjylland

Casper Larsen
caplar@rm.dk
Mobil: 2162 0054

Sekretær

Region Midtjylland

Margit Højbjerg 
margit.hojbjerg@rm.dk
Tlf.: 7841 0780 / 2037 3422