Når du er i gang med den kliniske basisuddannelse, aftaler du alle ændringer direkte med din afdeling eller arbejdsgiver. 

Region Midtjylland
Er du ansat i et KBU forløb i Region Midtjylland kan du kontakte: VUS@STAB.RM.DK   

Region Nordjylland
Er du ansat i et KBU forløb i Region Nordjylland kan du kontakte: Christoffer Mühlendorph Knudsen, christoffer.knudsen@rn.dk