I Videreuddannelsesregion Nord er vi i fuld gang med at arrangere den store danske fælles medicinsk uddannelseskonference om lægeuddannelsen (MUK2020) for alle aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse:

 Den 7.-9. juni 2020 i Aarhus

Konferencen er igen blevet til i et samarbejde mellem Videreuddannelsesregion Nord,  Region Midtjylland og Region Nordjylland, Aarhus og Ålborg Universiteter, Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU) og Lægeforeningen.

Formålet med MUK2020 er at inspirere til videreudvikling og nytænkning af den lægelige uddannelse fra studie over videreuddannelse til efteruddannelse.

Tilmelding til konferencen kan ske på Plan2Learn

Der åbnes for tilmeldinger fredag den 1. november 2019