I Videreuddannelsesregion Nord er vi igen gået gang med at arrangere den store danske fælles medicinsk uddannelseskonference om lægeuddannelsen (MUK2023) for alle aktører i den præ- og postgraduate lægeuddannelse.

Konferencens overordnede tema er:  ”Hvordan skaber vi lægers uddannelse i fremtiden - sammen?”

Konferencen er igen blevet til i et samarbejde mellem Videreuddannelsesregion Nord,  Region Midtjylland og Region Nordjylland, Aarhus og Ålborg Universiteter, Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU), Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) og Lægeforeningen.

MUK2023 afholdes 24.-26. september 2023 i Aarhus.

Formålet med MUK2023 er at inspirere til videreudvikling og nytænkning af den lægelige uddannelse fra studie over videreuddannelse til efteruddannelse.

Vi håber, at I vil reservere datoerne.

På vegne af styregruppen bag MUK2023