De postgraduate kliniske lektorers (PKL) overordnede funktion er at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for et speciale eller et andet område, fx medicinsk pædagogik. Funktionsbeskrivelse for PKL.

Oversigt over PKL’er i Videreuddannelsesregion Nord.