Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord har gennemført en evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF).

PUF, herunder de postgraduate kliniske lektorer, løser opgaver vedrørende den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregionen Nord. Det vil sige akademiske og pædagogisk udviklende opgaver samt organisatoriske og rådgivende opgaver.

Evalueringen er foretaget af Defactum i Region Midtjylland.

Formålet med evalueringen er at justere og udvikle den eksisterende organisering af PUF.

Evalueringsrapporten beskriver resultaterne af evalueringen.

Handleplanen beskriver den opfølgning, der foretages på baggrund af evalueringen

Du finder links til dokumenterne i menuen til højre.