Videreuddannelsesregion Nord er der udarbejdet et kursus for uddannelsesansvarlige overlæger, der har til formål at uddanne overlægerne til at varetage funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge.

Her kan der læses mere om kurset og ske tilmelding