De uddannelseskoordinerende overlæger (UKO) har ansvaret for at koordinere, evaluere og kvalitetssikre den lægelige uddannelse på hele hospitalet.

Læs mere om funktionen på hospitalernes egen hjemmeside.