If you wish to read this information in english please click the link below:

The Danish Patient Safety Authority's webside

Som introduktion anbefaler vi, at du læser VUS-notatet fra 2024:

Notat om Videreuddannelsessekretariatets involvering i uddannelse af udenlandsk uddannede læger i Videreuddannelsesregion Nord

___________________________________________________


Statsborgerskab
Ved ansættelse af læger stilles der - afhængigt af statsborgerskab – krav om vedhæftning af kopi af pas, arbejds- og opholdstilladelse eller registreringsbevis. 


Ansøgere med statsborgerskab i de nordiske lande
For statsborgere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige stilles der ikke krav om arbejds- og opholdstilladelse eller registreringsbevis. Ansøgere med statsborgerskab fra disse lande skal dog vedlægge kopi af pas med synligt billede, cpr-nummer og stregkode eller udskrift fra Folkeregisteret om bekræftelse af statsborgerskab. 

Ansøgere med statsborgerskab i EU/EØS-landene samt Schweiz 
Ansøgere, som er EU/EØS-statsborgere, samt ansøgere med statsborgerskab i Schweiz kan opholde sig i Danmark efter reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Ansøgere der er omfattet af denne gruppe, skal ansøge Statsforvaltningen om et registreringsbevis, som vedlægges i kopi. Ansøgere der på ansøgningstidspunktet ikke er i besiddelse af et registreringsbevis, skal være opmærksomme på, at det er en betingelse for ansættelse, at der er udstedt registreringsbevis fra Statsforvaltningen. Kopi af registreringsbevis sendes til Videreuddannelsessekretariatet og de ansættende afdelinger inden tiltrædelse i første ansættelse. 

Ansøgere, der ikke er statsborgere i ovenstående lande 
Der stilles krav om arbejds- og opholdstilladelse fra Udlændingeservice. Ansøgere der ikke på ansøgningstidspunktet er i besiddelse af en arbejds- og opholdstilladelse, skal være opmærksomme på, at det er en betingelse for ansættelse, at der senest på tiltrædelsestidspunktet forevises kopi af arbejds- og opholdstilladelse til den ansættende afdeling, samt fremsendes kopi til Videreuddannelsessekretariatet.
Hvis en ansøger allerede har en humanitær opholdstilladelse eller en opholdstilladelse efter reglerne om asyl eller familiesammenføring, stilles der ikke krav om arbejdstilladelse. Evt. humanitær opholdstilladelse eller en opholdstilladelse efter reglerne om asyl eller familiesammenføring skal vedlægges i kopi. 

Se eventuelt hjemmesiden www.nyidanmark.dk