Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2015 Målbeskrivelsen
Aarhus - Aalborg - 29. oktober 2015
Aarhus - Odense - 1. februar 2017

2009 Målbeskrivelsen
Aarhus - Aalborg - 23. oktober 2014