Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i målbeskrivelsen opnås i konkrete uddannelsesforløb i videreuddannelsesregion Nord.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Regionshospital Nordjylland,
Thy Mors, Thisted
Medicinsk afdeling - Almen praksis - 12. maj 2016
Akutmodtagelsen - Almen praksis  - 12. maj 2016
Akutmodtagelsen - Medicinsk afdeeling - 12. maj 2016

 

Regionshospital Nordjylland,
Vendsyssel:

Akut afd. - Almen praksis - 17. september 2013
Akut afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 17. september 2013
Akut afd. - Psykriatrisk afd. - 17. september 2013
Organkirurgisk afd. - Almen praksis - 10. maj 2010
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 12. marts 2008
Ortopædkirurgisk afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 23. august 2010
Kirurgi - Almen praksis - 13. maj 2015
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 13. maj 2015

Aalborg:
Akut afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Kirurgisk afd. - Almen praksis - 23. januar 2008
Kirurgisk afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 12. marts 2008
Kirurgisk afd. - Neurologisk afd. - 10. maj 2010
Medicinsk afd. (endo) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (endo) - Psykriatrisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. (endo) - Urologisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (gast) - Psykriatrisk afd. - 20. september 2010
Medicinsk afd. (gast) - Urologisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. (hæma) - Almen praksis - 10. december 2009
Medicinsk afd. (hæma) - Hjerte-lungekir. afd. - 2009
Medicinsk afd. (hæma) - Urologisk afd. - 10. december 2009
Medicinsk afd. (infe) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (infe) - Hjerte-lungekir. afd. - 20. september 2010
Medicinsk afd. (infe) - Hjerte-lungekir. afd. - 9. september 2016
Medicinsk afd. (infe) - Psykriatrisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (lung) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (lung) - Psykriatrisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (nyre) - Almen praksis - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (nyre) - Hjerte-lungekir. afd. - 11. november 2008
Ortopædkirurgisk afd. - Almen medicin - 4. marts 2015
Ortopædkirurgisk afd. - Almen medicin - 12. marts 2008

Region Midtjylland

Herning:
Akut afd. - Almen praksis - 11. marts 2009
Akut afd. - Almen praksis - 3. marts 2017
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 11. marts 2009
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 9. november 2016

Holstebro:
Medicinsk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013
Medicinsk afd. - Almen praksis - 3. marts 2017
Medicinsk afd. - Urinvejkirurgisk afd.
 - 1. marts 2013
Medicinsk afd. - Urinvejkirurgisk afd. - 3. marts 2017
Medicinsk afd. - Neurologisk afd. - 2. september 2015
Medicinsk afd. - Neurologisk afd. - 3. marts 2017

Horsens:
Akut afd. - Almen praksis - 23. januar 2008
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Akut afd. - Almen praksis - 29. oktober 2015

Randers:
Akut afd. - Organkirurgi - 4. marts 2015
Akut afd. - Almen praksis - 4. marts 2015
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 4. marts 2015
Akut afd. - Almen medicin - 16. august 2016
Kirurgisk afd. - Medicinsk afd. - 27. januar 2017

Organkirurgisk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013

Silkeborg:
Medicinsk afd. - Almen praksis - 18. januar 2011
Diagnostisk Center - Almen praksis - 3. juli 2015

Viborg:
Akut afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Akut afd. - Neurologisk Afd. - 24. januar 2017
Akut medicinsk afd. - Karkirurgisk afd. - 23. oktober 2014

Aarhus:
Akut - Medicinsk afd. C (nyre) - 30. april 2014
Akut - Almen praksis - 30. april 2014
Fælles Akut Modtagelse - Psykiatrisk afd. Q - 14. oktober 2016
Kirurgisk afd. L - Almen praksis - 5. februar 2014
Kirurgisk afd. P - Almen praksis - 23. januar 2008
Medicinsk afd. LUB (lunge) - Almen praksis - 7. januar 2015
Medicinsk afd. MEA (endo) - Almen praksis - 20. december 2016
Medicinsk afd. MEA (endo) - THG - Almen praksis
- 28. august 2014
Medicinsk afd. MEA (endo) - Psykiatrisk afd. P - 28. august 2014
Medicinsk afd. MEA (endo) - Psykiatrisk afd. Q - 28. august 2014
Medicinsk afd. V (gastro) - Almen praksis - 23. oktober 2014
Ortopædkirurgisk afd. E - Medicinsk afd. C (nyre) - 23. januar 2008
Urinvejskirurgisk afd. K - Medicinsk afd. Q (infektion) -
30. april 2012