Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i målbeskrivelsen opnås i konkrete uddannelsesforløb i videreuddannelsesregion Nord.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2009 målbeskrivelsen

 

Regionshospital Nordjylland,
Thy Mors, Thisted
Medicinsk afdeling - Almenpraksis - 12. maj 2016

Akutmodtagelsen - Almen praksis  - 12. maj 2016
Akutmodtagelsen - Medicinsk afdeeling - 12. maj 2016

 

Regionshospital Nordjylland,
Vendsyssel:

Akut afd. - Almen praksis - 17. september 2013
Akut afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 17. september 2013
Akut afd. - Psykriatrisk afd. - 17. september 2013
Organkirurgisk afd. - Almen praksis - 10. maj 2010
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 12. marts 2008
Ortopædkirurgisk afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 23. august 2010
Kirurgi - Almen praksis - 13. maj 2015
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 13. maj 2015

Aalborg:
Akut afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Kirurgisk afd. - Almen praksis - 23. januar 2008
Kirurgisk afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 12. marts 2008
Kirurgisk afd. - Neurologisk afd. - 10. maj 2010
Medicinsk afd. (endo) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (endo) - Psykriatrisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. (endo) - Urologisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (gast) - Psykriatrisk afd. - 20. september 2010
Medicinsk afd. (gast) - Urologisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. (hæma) - Almen praksis - 10. december 2009
Medicinsk afd. (hæma) - Hjerte-lungekir. afd. - 2009
Medicinsk afd. (hæma) - Urologisk afd. - 10. december 2009
Medicinsk afd. (infe) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (infe) - Hjerte-lungekir. afd. - 20. september 2010
Medicinsk afd. (infe) - Hjerte-lungekir. afd. - 9. september 2016
Medicinsk afd. (infe) - Psykriatrisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (lung) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (lung) - Psykriatrisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (nyre) - Almen praksis - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (nyre) - Hjerte-lungekir. afd. - 11. november 2008
Ortopædkirurgisk afd. - Almen medicin - 4. marts 2015
Ortopædkirurgisk afd. - Almen medicin - 12. marts 2008

Region Midtjylland

Herning:
Akut afd. - Almen praksis - 11. marts 2009
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 11. marts 2009
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 9. november 2016

Holstebro:
Medicinsk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013
Medicinsk afd. - Almen praksis - 3. marts 2017
Medicinsk afd. - Urinvejkirurgisk afd.
 - 1. marts 2013
Medicinsk afd. - Urinvejkirurgisk afd. - 3. marts 2017
Medicinsk afd. - Neurologisk afd. - 2. september 2015
Medicinsk afd. - Neurologisk afd. - 3. marts 2017

Horsens:
Akut afd. - Almen praksis - 23. januar 2008
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Akut afd. - Almen praksis - 29. oktober 2015

Randers:
Akut afd. - Organkirurgi - 4. marts 2015
Akut afd. - Almen praksis - 4. marts 2015
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 4. marts 2015
Akut afd. - Almen medicin - 16. august 2016
Kirurgisk afd. - Medicinsk afd. - 27. januar 2017

Organkirurgisk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013

Silkeborg:
Medicinsk afd. - Almen praksis - 18. januar 2011
Diagnostisk Center - Almen praksis - 3. juli 2015

Viborg:
Akut afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Akut afd. - Neurologisk Afd. - 24. januar 2017
Akut medicinsk afd. - Karkirurgisk afd. - 23. oktober 2014

Aarhus:
Akut - Medicinsk afd. C (nyre) - 30. april 2014
Akut - Almen praksis - 30. april 2014
Fælles Akut Modtagelse - Psykiatrisk afd. Q - 14. oktober 2016
Kirurgisk afd. L - Almen praksis - 5. februar 2014
Kirurgisk afd. P - Almen praksis - 23. januar 2008
Medicinsk afd. LUB (lunge) - Almen praksis - 7. januar 2015
Medicinsk afd. MEA (endo) - Almen praksis - 20. december 2016
Medicinsk afd. MEA (endo) - THG - Almen praksis
- 28. august 2014
Medicinsk afd. MEA (endo) - Psykiatrisk afd. P - 28. august 2014
Medicinsk afd. MEA (endo) - Psykiatrisk afd. Q - 28. august 2014
Medicinsk afd. V (gastro) - Almen praksis - 23. oktober 2014
Ortopædkirurgisk afd. E - Medicinsk afd. C (nyre) - 23. januar 2008
Urinvejskirurgisk afd. K - Medicinsk afd. Q (infektion) -
30. april 2012

2016 målbeskrivelsen, programmerne gælder fra 1. august 2017

Region Midtjylland

Hospitalsenhed Vest

Akutafdelingen - Almen medicin