Mads Skipper

Sekretariatschef
Tlf 6146 3137
E-mail: madsskip@rm.dk

 

Opgaver

 • Ledelse 
 • Økonomi

Marianne Wolf

Vicekontorchef
Tlf 4023 6880
E-mail: marianne.wolf@stab.rm.dk

Opgaver

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Fagligt ansvar for erhvervsuddannelser og professionsuddannelser
 • Arbejdsmiljø
 • Internt sekretariat

Anne Krog Skovbo

Professionsbachelor
Tlf.: 2161 0963
E-mail: annskb@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Almen medicin
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Pædiatri

Andre opgaver

 • VUS-møder
 • Praktikplads-AUB
 • Præhospitale uddannelser
 • Hjemmesider (Videreuddannelsen-Nord.dk + rm.dk)

Annemette Schelle

Sygeplejerske
Tlf. 2114 4730
E-mail: annhvo@rm.dk 

Specialeansvarlig for

 • Klinisk biokemi
 • Klinisk onkologi
 • Kæbekirurgi
 • Neurologi
 • Neurokirurgi
 • Urologi

 

Bertil Selde Krogh

AC-fuldmægtig
Tlf. 3052 0517
E-mail: bertil.krogh@rm.dk

Opgaver

 • Udvikling ift. IT-systemer
  • Uddannelseslæge.dk
  • Videreuddannelsen.dk
  • Basislæge.dk
 • Prognose og dimensionering
 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe

 

Casper Larsen

AC-fuldmægtig
Tlf.: 2162 0054
E-mail: caplar@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Gynækologi og obstetrik
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk mikrobiologi

Andre opgaver

 • KBU

 

Esther Warming

AC-fuldmægtig
Tlf: 2933 5778
E-mail: esthwarm@rm.dk

Opgaver

 • Økonomi inkl. puljer og initiativmidler

Helle Østergaard 180.jpeg

Helle Østergaard

AC-fuldmægtig
Tlf.: 5117 1402
E-mail: heoest@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Akut medicin
 • Intern medicin: Endokrinologi
 • Intern medicin: Geriatri
 • Intern medicin: Nefrologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri

Andre opgaver

 • Forskningstræning
 • Færdigheds- og simulationstræning
 • Kompetenceudvikling af speciallæger
 • Læringskurser
 • Medicinstuderende

Kasper Hedegaard Clausen

AC-fuldmægtig
Tlf: 2144 0397
E-mail: kascla@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Almen medicin
 • Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Retsmedicin

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Læringskurser
 • PKL/PUF
 • Udenlandske læger

Mette Dahl Jacobsen

AC-fuldmægtig
Tlf.: 9243 9037
E-mail: mette.dahl@stab.rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Anæstesiologi
 • Arbejdsmedicin
 • Patologi
 • Radiologi
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Region Nordjylland; Samarbejdsforum m.m.
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse

Rune Kramer Knudsen

AC-fuldmægtig
Tlf.: 2945 2355
E-mail: rune.knudsen@midt.rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Intern medicin: Kardiologi
 • Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Intern medicin: Hæmatologi
 • Intern medicin: Gastroenterologi/Hepatologi
 • Intern medicin: Lungemedicin

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Personaledata
 • Allergologi efteruddannelse
 • Udenlandske læger

Sanne Nørgaard Hvidberg 

AC-fuldmægtig
Tlf. 2113 1573
E-mail: sahvid@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Klinisk genetik
 • Ortopædisk kirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi

Andre opgaver

 • Colorectal fellows
 • Uddannelsesprogrammer

Sanne Steenfeldt Tipsmark

AC-fuldmægtig
Tlf. 2027 4869
E-mail: saecri@rm.dk 

Barsel

Sofie Brøndum Kristensen 180.jpeg

Sofie Brøndum Kristensen

AC-fuldmægtig
Tlf.: 5170 6910
E-mail: sobkri@rm.dk

Barsel 

Trine Kirkegaard

Specialkonsulent
Tlf: 2490 8903
E-mail: trkpee@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Akutmedicin
 • Dermatologi-venerologi
 • Intern medicin: Reumatologi
 • Øre-næse-hals

Andre opgaver

 • Akutområdet - herunder RUR - Akutlæger
 • Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
 • Fellowship urologi
 • Kurser og teoretisk uddannelse - læger
 • Revision af LVU
 • SVADA
 • VUSAM
 • UUU

Sekretærer

Helle Petersen

Sekretær
Tlf.: 7841 0770
E-mail: helpeter@rm.dk 

 

Specialer

 • Børne- og Ungdomspsykiatri
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Klinisk biokemi
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Klinisk genetik
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk onkologi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Ortopædkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

Andre opgaver

 • Colorektale fellows
 • E-dok
 • ESDH-superbruger - journalisering
 • Forskningstræningsafregning
 • Indkøb
 • Kontorpakke, FIP m.v.
 • Kontorets hovednummer
 • Specialevalgsdag
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • Økonomi


Inger Thorst

Chefsekretær
Tlf.: 2361 7651
E-mail: ingths@rm.dk 

 

Specialer

 • Anæstesiologi
 • Akutmedicin
 • Arbejdsmedicin
 • Gynækologi/obstetrik
 • Intern medicin: Endokrinologi
 • Intern medicin: Gastroenterologi/hepatologi
 • Intern medicin: Geriatri
 • Intern medicin: Hæmatologi
 • Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Intern medicin: Kardiologi
 • Intern medicin: Lungemedicin
 • Intern medicin: Nefrologi
 • Intern medicin: Reumatologi
 • Patologisk anatomi og cytologi
 • Pædiatri
 • Radiologi
 • Retsmedicin
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Akutområdet
 • Chefsekretær
 • Det Regionale Råd for lægers Videreuddannelse
 • ESDH superbruger - dagsordensmodul
 • Introduktion 
 • Hjemmesider
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Kontorets hovednummer
 • Personalemøder
 • PKL
 • SU funktionspostkasse
 • SVADA
 • Tillægsaftaler
 • Uddannelsesprogrammer
 • VUS funktionspostkasse

Margit Højbjerg 

Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
E-mail: margit.hojbjerg@rm.dk

 

Specialer

 • Almen medicin
 • Dermato-venerologi
 • Oftalmologi
 • Øre-Næse-Hals

Andre opgaver

 • Klinisk Basisuddannelse
 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 • Support IT-systemer
  • Uddannelseslæge.dk
  • Videreuddannelsen.dk 
  • Basislæge.dk