Mads Skipper

Sekretariatschef
Tlf 6146 3137
e-mail: madsskip@rm.dk

Opgaver

Ledelse 
Økonomi

 

Marianne Wolf

Vicekontorchef
Tlf 4023 6880
e-mail: marianne.wolf@stab.rm.dk

Opgaver

Ledelse
Økonomi
Fagligt ansvar for erhvervsuddannelser og professionsuddannelser
Arbejdsmiljø
Internt sekretariat

 

 

Trine Kirkegaard

AC-fuldmægtig
Tlf: 2490 8903
Email: trkpee@rm.dk

Specialer
Dermatologi-venerologi
Oftalmologi
Øre-næse-hals
Urologi
Akutmedicin

Andre opgaver

 • Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
 • VUSAM
 • SVADA
 • UUU
 • Kurser og teoretisk uddannelse - læger

 

 

Sanne Nørgaard Hvidberg 

AC-fuldmægtig
Tlf. 2113 1573
Email: sahvid@rm.dk

Specialer
Gynækologi
Pædiatri
Kl. genetik

Andre opgaver

 • VUS-møder
 • Uddannelsesprogrammer
 • Tillægsgaftaler

 

 

Bertil Selde Krogh

AC-fuldmægtig
Tlf. 3052 0517
Email: bertil.krogh@rm.dk

Speciale
Arbejdsmedicin
Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
Ortopædkirurgi
Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Udenlandske læger
 • Kompetenceudviklilng af speciallæger
 • Generelt vedrørende Århus Universitet, Human First mm..
 • Arbejdsstyrkeplanlægning
 • Prognose og dimensionering
 • Serviceassistenter
 • Uhensigtsmæssige forløb

 

 

Kasper Bjerregaard

AC-fuldmægtig
Tlf: 6115 2062
Email: kaspbj@rm.dk 

Specialer
IM: Nefrologi
IM: Lungemedicin
IM: Reumatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi

Andre opgaver

 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Forskningstræning
 • Uddannelsesprogrammer
 • Hjemmesider
  • Videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk
 • Udvikling af IT-systemer
  • Evaluer.dk
  • Logbog.net
  • Videreuddannelsen.dk

 

 

Martin Kangas Christensen

AC-fuldmægtig
Tlf. 2361 7653
Email: makacr@rm.dk

Specialer
Kirurgi
Anæstesiologi
Kl. mikrobiologi
Kl. farmakologi

Andre opgaver

 • Færdigheds- og simulationstræning
 • Specialpsykologer
 • Hjemmesider
  • Videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk
  • Specialpsykologuddannelsen.dk
 • Kolorektal fellows

 

 

Mette Dahl Jacobsen

AC-fuldmægtig
Tlf: 9243 9037 
Email: mette.dahl@midt.rm.dk

Specialer
Patologi
Radiologi
Klinisk immunologi
KBU
Akutmedicin

Andre opgaver

 • DRRLV
 • Region Nordjylland, samarbejdsforum mm.
 • Personaledata
 • Udvikling ift it-systemer (evaluer.dk, logbog.net, videreuddannelsen.dk

 

 

Kasper Hedegaard Clausen

AC-fuldmægtig
Tlf: 2144 0397
Email: kascla@rm.dk

Specialer 
Almen medicin
B&U psykiatri
Klinisk Biokemi
Psykiatri

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Læringskurser
 • PKL

 

 

Esther Warming

AC-Fuldmægtig
Tlf: 2933 5778
Email: esthwarm@rm.dk

 

Specialer
IM: Kardiologi
IM: Endokrinologi
IM: Gastroent/hepatologi
IM: Infektionsmedicin

Andreopgaver

 • Professionsbacheloruddannelser
  • Radiografer
  • Jordemødre
  • Bioanalytikere
  • Ernæring og Sundhed
 • Specialuddannelse af sygeplejersker
  • Kræft
  • Psykiatri
  • Intensiv
  • Anæstesi
  • Sundhedspleje
 • Økonomi inkl puljer og initiativmidler
 • Oversigt - uddannelsesstillinger (LUS)
 • Praktikplads AUB
 • Akutområdet - Sygeplejersker

 

 

Johan Grankvist

Reservelæge
Tlf: 2161 0963
Email: johgra@rm.dk

Specialer
Plastikkirurgi
Kæbekirurgi
Thoraxkirurgi
Karkirurgi
Kl. Onkologi

Andre opgaver

 • Kompetenceudvikling af speciallæger
 • Medicinstuderende
 • Sundhedsadministrative uddannelser, inkl lægesekretær
 • Læringskurser
 • Psykologistuderende

 

 

Maja Bertz Hansen 

AC-fuldmægtig
Tlf. 3053 6832
Email: mabehs@rm.dk 

 

Specialer
Retsmedicin
Neurologi
Neurokirurgi
Akutmedicin

Andre opgaver
Juridiske ad hoc opgaver

 

 

Inger Thorst

Sekretær
Tlf: 7841 0760
Email: Inger.Thorst@stab.rm.dk

 

Specialer
Anæstesiologi
Akut
Arbejdsmedicin
Gynækologi- og obstetrik
IM: Endokrinologi
IM: Gastro-enterologi/hepatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Kardiologi
IM: Lungemedicin
IM: Nefrologi
IM: Reumatologi
Patologisk anatomi
Pædiatri
Retsmedicin
Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Chefsekretær
 • Uddannelsesprogrammer
 • Introduktion
 • ESDH-Superbruger
 • PKL
 • Akutområdet
 • SVADA
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse

 

 

Helle Lenler Petersen

Sekretær
Tlf: 7841 0770
Email: helpeter@rm.dk

Specialer
Karkirurgi
Kirurgi
Kl. Biokemi
Kl. Farmakologi
Kl. Fysiologi og Nukl.
Kl. Mikrobiologi
Kl. Onkologi 
Neurokirurgi
Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi

Andre opgaver

 • Økonomi
 • E-Dok
 • ESDH-superbruger
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • Økonomi
 • Indkøb
 • SOSU Optag
 • Forskningstræningsafregning
 • Erhvervsuddannelser

 

 

Margit Højbjerg 

Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
Email: Margit.Hojbjerg@rm.dk

Specialer
Almen medicin
B&U Psykiatri
Dermato-venerologi
Kl Genetik
Kl Immunologi
Oftalmologi
Psykiatri
Radiologi
Øre-Næse-Hals
Klinisk Basisuddannelse

Andre opgaver

 

 

 

Karen Norberg 

AC-fuldmægtig

Barsel

 

 

Sanne Steenfeldt Christensen

AC-fuldmægtig

Barsel