Mads Skipper

Sekretariatschef
Tlf 6146 3137
E-mail: madsskip@rm.dk

 

Opgaver

 • Ledelse 
 • Økonomi

Marianne Wolf

Vicekontorchef
Tlf 4023 6880
E-mail: marianne.wolf@stab.rm.dk

Opgaver

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Fagligt ansvar for erhvervsuddannelser og professionsuddannelser
 • Arbejdsmiljø
 • Internt sekretariat

Anne Krog Skovbo

Professionsbachelor
Tlf.: 2161 0963
E-mail: annskb@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Almen medicin
 • Pædiatri
 • Kl. fysiologi og nukl.

Andre opgaver

 • VUS-møder
 • Praktikplads-AUB
 • Præhospitale uddannelser
 • Hjemmesider (Videreuddannelsen-Nord.dk + rm.dk)

Annemette Schelle

Sygeplejerske
Tlf. 2114 4730
E-mail: annhvo@rm.dk 

Specialeansvarlig for

 • Kæbekirurgi

 

Bertil Selde Krogh

AC-fuldmægtig
Tlf. 3052 0517
E-mail: bertil.krogh@rm.dk

Opgaver

 • Projektleder - Uddannelseslæge.dk
 • Udvikling ift. IT-systemer
  • Uddannelseslæge.dk
  • Videreuddannelsen.dk
 • Uhensigtsmæssige forløb

Casper Larsen

AC-fuldmægtig
Tlf.: 2162 0054
E-mail: caplar@rm.dk

Barsel 

Christian Petri Foged

AC-fuldmægtig
Tlf.: 5184 0640
E-mail: chfoge@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Klinisk immunologi
 • Klinisk onkologi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Radiologi
 • Retsmedicin

Andre opgaver

 • Prognose og dimensionering
 • Hjemmesider

Esther Warming

AC-fuldmægtig
Tlf: 2933 5778
E-mail: esthwarm@rm.dk

Opgaver

 • Økonomi inkl. puljer og initiativmidler

Kasper Hedegaard Clausen

AC-fuldmægtig
Tlf: 2144 0397
E-mail: kascla@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Almen medicin
 • Klinisk Biokemi

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Læringskurser
 • PKL/PUF
 • Psykiatri Task Force
 • Udenlandske læger

Helle Østergaard 180.jpeg

Helle Østergaard

AC-fuldmægtig
Tlf.: 5117 1402
E-mail: heoest@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Akut medicin
 • Klinisk Mikrobiologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Urologi

Andre opgaver

 • Færdigheds- og simulationstræning
 • Forskningstræning
 • Kompetenceudvikling af speciallæger

 

Mette Dahl Jacobsen

AC-fuldmægtig
Tlf.: 9243 9037
E-mail: mette.dahl@stab.rm.dk

 

Specialeansvarlig for

 • Anæstesiologi
 • Arbejdsmedicin
 • Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
 • Patologi
 • Radiologi
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Region Nordjylland; Samarbejdsforum m.m.
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse

Rune Kramer Knudsen

AC-fuldmægtig
Tlf.: 2945 2355
E-mail: rune.knudsen@midt.rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Intern medicin: Kardiologi
 • Intern medicin: Infektionsmedicin
 • Intern medicin: Hæmatologi
 • Intern medicin: Gastroenterologi/Hepatologi
 • Intern medicin: Lungemedicin

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Personaledata
 • Allergologi efteruddannelse
 • Revision af lægelig videreuddannelse
 • Udenlandske læger

Sanne Nørgaard Hvidberg 

AC-fuldmægtig
Tlf. 2113 1573
E-mail: sahvid@rm.dk

Barsel pr. 01.06.23

Sanne Steenfeldt Tipsmark

AC-fuldmægtig
Tlf. 2027 4869
E-mail: saecri@rm.dk 

Specialeansvarlig for

 • Gynækologi/obstetrik
 • Intern medicin: Reumatologi
 • Intern medicin: Geriatri
 • Intern medicin: Endokrinologi
 • Intern medicin: Nefrologi

Andre opgaver

 • Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe
 • SOSU
 • Opgaveflytning (koloskoperende sygeplejersker, gastroskoperende sygeplejersker, sonografer, beskrivende radiografer m.m.)

Sofie Brøndum Kristensen 180.jpeg

Sofie Brøndum Kristensen

AC-fuldmægtig
Tlf.: 5170 6910
E-mail: sobkri@rm.dk

Barsel pr. 25.08.2023
Specialeansvarlig for

 • Kæbekirurgi
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Ortopædkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Plastikkirurgi

Andre opgaver

 • SOSU
 • Serviceassistenter
 • Medicinstuderende
 • Psykologistuderende
 • Colorectal fellows
 • Læringskurser
 • Oversigt - uddannelsesstillinger (LUS)
 • Hjemmesider (videreuddannelsen-nord.dk + rm.dk)

Trine Kirkegaard

Specialkonsulent
Tlf: 2490 8903
E-mail: trkpee@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Akutmedicin
 • Dermatologi-venerologi
 • Øre-næse-hals

Andre opgaver

 • Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
 • Revision af LVU
 • VUSAM
 • SVADA
 • UUU
 • Kurser og teoretisk uddannelse - læger
 • Fellowship urologi
 • Akutområdet - herunder RUR - Akutlæger

Sekretærer

Helle Petersen

Sekretær
Tlf.: 7841 0770
E-mail: helpeter@rm.dk 

 

Specialer

 • Børne - og Ungdomspsykiatri
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Klinisk biokemi
 • Klinisk farmakologi
 • Klinisk fysiologi og nuklearmedicin
 • Klinisk genetik
 • Klinisk immunologi
 • Klinisk mikrobiologi
 • Klinisk onkologi
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Ortopædkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Psykiatri
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

Andre opgaver

 • Økonomi
 • Indkøb
 • Kontorpakke, FIP m.v.
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • E-dok
 • ESDH-superbruger - journalisering
 • Specialpsykologer
 • Kolorektale fellows
 • Forskningstræningsafregning
 • Specialevalgsdag
 • Kontorets hovednummer


Inger Thorst

Chefsekretær
Tlf.: 2361 7651
E-mail: ingths@rm.dk 

 

Specialer

 • Anæstesiologi
 • Akutmedicin
 • Arbejdsmedicin
 • Gynækologi/obstetrik
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Gastroenterologi/hepatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Hæmatologi
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Kardiologi
 • IM: Lungemedicin
 • IM: Nefrologi
 • IM: Reumatologi
 • Patologisk anatomi og cytologi
 • Pædiatri
 • Radiologi
 • Retsmedicin
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Chefsekretær
 • Uddannelsesprogrammer
 • Introduktion 
 • ESDH superbruger - dagsordensmodul
 • VUS funktionspostkasse
 • SU funktionspostkasse
 • Personalemøder
 • PKL
 • Akutområdet
 • SVADA
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Kontorets hovednummer

Margit Højbjerg 

Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
E-mail: margit.hojbjerg@rm.dk

 

Specialer

 • Almen medicin
 • Dermato-venerologi
 • Oftalmologi
 • Øre-Næse-Hals

Andre opgaver

 • Klinisk Basisuddannelse
 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 • Support IT-systemer
  • uddannelseslæge.dk
  • videreuddannelsen.dk 
 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV)
 • Indkøb
 • EUD-aftalen
 •