Mads Skipper

Sekretariatschef
Tlf 6146 3137
e-mail: madsskip@rm.dk

Opgaver

 • Ledelse 
 • Økonomi

 

Marianne Wolf

Vicekontorchef
Tlf 4023 6880
e-mail: marianne.wolf@stab.rm.dk

Opgaver

 • Ledelse
 • Økonomi
 • Fagligt ansvar for erhvervsuddannelser og professionsuddannelser
 • Arbejdsmiljø
 • Internt sekretariat

 

 

Trine Kirkegaard

Specialkonsulent
Tlf: 2490 8903
Email: trkpee@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Dermatologi-venerologi
 • Oftalmologi
 • Øre-næse-hals
 • Urologi
 • Akutmedicin

Andre opgaver

 • Fagligt ansvarlig for det lægelige ansættelsesområde
 • VUSAM
 • SVADA
 • UUU
 • Kurser og teoretisk uddannelse - læger
 • Fellowship urologi
 • RUR - Akutlæger

 

 

Sanne Nørgaard Hvidberg 

AC-fuldmægtig
Tlf. 2113 1573
Email: sahvid@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • IM Gastroenterologi og hepatologi
 • IM Hæmatologi
 • IM Infektionsmedicin
 • IM Lungesygdomme
 • Pædiatri
 • Klinisk genetik
 • Thoraxkirurgi

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer

 

 

Bertil Selde Krogh

AC-fuldmægtig
Tlf. 3052 0517
Email: bertil.krogh@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Arbejdsmedicin
 • Klinisk Fysiologi og nuklearmedicin
 • Ortopædkirurgi
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Udenlandske læger
 • Kompetenceudviklilng af speciallæger
 • Generelt vedrørende Århus Universitet, Human First mm.
 • Arbejdsstyrkeplanlægning
 • Prognose og dimensionering
 • Serviceassistenter
 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads

 

 

Kasper Bjerregaard

Chefkonsulent
Tlf: 6115 2062
Email: kaspbj@rm.dk 

Opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Hjemmesider
  • Videreuddannelsen-nord.dk
  • rm.dk
 • Udvikling af IT-systemer
  • Evaluer.dk
  • Logbog.net
  • Videreuddannelsen.dk
 • "En læge tæt på dig"

 

 

Mette Dahl Jacobsen

AC-fuldmægtig
Tlf: 9243 9037 
Email: mette.dahl@midt.rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Patologi
 • Radiologi
 • Klinisk immunologi
 • KBU

Andre opgaver

 • DRRLV
 • Region Nordjylland, samarbejdsforum mm.
 • Udvikling ift it-systemer
  • evaluer.dk
  • logbog.net
  • videreuddannelsen.dk
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse
 • Region Midtjylland som uddannelsesarbejdsplads

 

 

Kasper Hedegaard Clausen

AC-fuldmægtig
Tlf: 2144 0397
Email: kascla@rm.dk

Specialeansvarlig for

 • Almen medicin
 • Klinisk Biokemi
 • Psykiatri

Andre opgaver

 • Uddannelsesprogrammer
 • Læringskurser
 • PKL/PUF
 • Psykiatri Task Force

 

 

Esther Warming

AC-Fuldmægtig
Tlf: 2933 5778
Email: esthwarm@rm.dk

Opgaver

 • Professionsbacheloruddannelser:
  • Radiografer
  • Jordemødre
  • Bioanalytikere
  • Ernæring og Sundhed
  • Sygeplejersker
 • Specialuddannelse af sygeplejersker:
  • Kræft
  • Psykiatri
  • Intensiv
  • Anæstesi
  • Sundhedspleje
 • Økonomi inkl puljer og initiativmidler
 • Oversigt - uddannelsesstillinger (LUS)
 • Praktikplads AUB
 • Akutområdet - Sygeplejersker
   

Maja Bertz Hansen 

AC-fuldmægtig
Tlf. 3053 6832
Email: mabehs@rm.dk 

 

Specialeansvarlig for

 • Retsmedicin
 • Neurologi
 • Neurokirurgi
 • Akut medicin
 • Kl. Mikrobiologi
 • Kl. Farmakologi
 • Kl. Onkologi

Andre opgaver

 • Uhensigtsmæssige forløb
 • Akutområdet  
 • Juridiske ad hoc opgaver
 • Færdigheds- og simulationstræning
 • Læringskurser
 • Forskningstræning
 • Personaledata

 

 

Sanne Steenfeldt Tipsmark

AC-fuldmægtig
Tlf. 2027 4869
Email: SAECRI@rm.dk 

Specialeansvarlig for

 • Gynækologi/obstetrik
 • IM: Reumatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Nefrologi

Andre opgaver

 • Danske Regioners Strategiske Uddannelsesgruppe
 • SOSU
 • Opgaveflytning (koloskoperende sygeplejersker, gastroskoperende sygeplejersker, sonografer, beskrivende radiografer m.m.)

 

 

Nikolaj Sønderby Ilsøe 

Økonomimedarbejder
Tlf.: 2475 9150
Email: nikils@rm.dk

Opgaver

 • Økonomi
 • Oversigter
 • Uddannelsesstillinger/LUS
 • Personaledata

 

 

Maria Langschwager

Afdelingslæge,
Speciallæge, samfundsmedicin
Tlf.: 2361 7653
Email: marlangs@rm.dk

Specialer

 • Plastikkirurgi
 • Kæbekirurgi
 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • B&U psykiatri
 • Anæstesiologi
 • IM: Kardiologi

Andre opgaver

 • Specialpsykologer
 • Kompetenceudvikling af speciallæger
 • Medicinstuderende
 • Psykologistuderende
 • Prognose og dimensionering
 • Colorectal fellows

 

 

Inger Thorst

Sekretær
Tlf: 7841 0760
Email: Inger.Thorst@stab.rm.dk

 

Specialer

 • Anæstesiologi
 • Akut
 • Arbejdsmedicin
 • Gynækologi- og obstetrik
 • IM: Endokrinologi
 • IM: Gastro-enterologi/hepatologi
 • IM: Geriatri
 • IM: Hæmatologi
 • IM: Infektionsmedicin
 • IM: Kardiologi
 • IM: Lungemedicin
 • IM: Nefrologi
 • IM: Reumatologi
 • Patologisk anatomi
 • Pædiatri
 • Retsmedicin
 • Samfundsmedicin

Andre opgaver

 • Chefsekretær
 • Uddannelsesprogrammer
 • Personalemøder
 • VUS-funktionspostkasse
 • SU-funktionspostkasse
 • Introduktion
 • ESDH-Superbruger
 • PKL
 • Akutområdet
 • SVADA
 • Kontaktforum for lægelig videreuddannelse

 

 

Helle Petersen

Sekretær
Tlf: 7841 0770
Email: helpeter@rm.dk

Specialer

 • Karkirurgi
 • Kirurgi
 • Kl. Biokemi
 • Kl. Farmakologi
 • Kl. Fysiologi og Nukl.
 • Kl. Mikrobiologi
 • Kl. Onkologi 
 • Neurokirurgi
 • Neurologi
 • Ortopædkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Thoraxkirurgi
 • Urologi

Andre opgaver

 • Økonomi
 • E-Dok
 • ESDH-superbruger
 • Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg
 • Økonomi
 • Indkøb
 • SOSU Optag
 • Forskningstræningsafregning
 • Erhvervsuddannelser
 • Specialpsykologer

 

 

Margit Højbjerg 

Kontorassistent
Tlf: 7841 0780
Email: Margit.Hojbjerg@rm.dk

Specialer

 • Almen medicin
 • B&U Psykiatri
 • Dermato-venerologi
 • Kl Genetik
 • Kl Immunologi
 • Oftalmologi
 • Psykiatri
 • Radiologi
 • Øre-Næse-Hals
 • Klinisk Basisuddannelse

Andre opgaver

 • KBU
 • Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 
 • Support IT-systemer
  • evaluer.dk
  • logbog.net
  • videreuddannelsen.dk 
 • Indkøb
 • EUD-aftalen