Hver af de tre videreuddannelsesregioner, Nord, Syd og Øst, har et Regionalt Råd for Lægers Videreuddannelse. Rådene er nedsat i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1706 af 20. december 2006.

Formålet med etablering af de regionale råd for lægers videreuddannelse er at sikre:

  • en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse
  • anvendelse af relevante pædagogiske metoder og medvirke til udvikling af nye pædagogiske metoder
  • smidig håndtering af de individuelle uddannelsesforløb og
  • en løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten

Rådets opgaver er at rådgive Region Midtjylland og Region Nordjylland om den lægelige videreuddannelse. Hertil kommer en række andre opgaver, bl.a. at træffe beslutning om fordeling af lægelige uddannelsesforløb indenfor videreuddannelsesregionen, godkendelse af uddannelsesafdelinger og tilrettelæggelse af uddannelsesforløb i den kliniske basisuddannelse og speciallægeuddannelse.

Rådets formand i Videreuddannelsesregion Nord er Lone Winther Jensen. Formanden udpeges af Region Midtjylland og Region Nordjylland i fællesskab, og er samtidig rådets repræsentant i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Rådet mødes ca. 4 gange om året og sekretariatsbetjenes af Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord. 

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer
I Videreuddannelsesregion Nord er der nedsat et stående udvalg under Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV). Udvalgets opgave er at godkende indstillede uddannelsesprogrammer på vegne af Det Regionale Råd. Udvalget består af medlemmer udpeget af Det Regionale Råd.

Udvalget holder møder ca. 6 gange årligt, og datoerne for kommende møder og deadline for indendelse af lægefaglige indstillinger, indstilling om godkendelse af uddannelsesprogram og uddannelsesprogrammer, kan ses i under mødedatoer. Det Regionale Råd orienteres om udvalgets beslutninger og alle godkendte programmer offentliggøres på Videreuddannelsen Nords hjemmeside. 


Medlemmer i Videreuddannelsesregion Nord
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Udvalget for godkendelse af uddannelsesprogrammer


Relevante dokumenter og links
Forretningsorden for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Det Nationale Råd for lægers Videreuddannelse