Formålet med den kliniske basisuddannelse er erhvervelse af Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge. Alle læger, som ønsker at gennemgå en videreuddannelse til speciallæge, skal først have opnået en autorisation som læge og dernæst have tilladelse til selvstændigt virke som læge.

Hvad er den kliniske basisuddannelse?
Den kliniske basisuddannelse skal fungere som læringsramme for den nyuddannede læges overgang fra den universitære uddannelse til det kliniske arbejde. Den kliniske basisuddannelse drejer sig med andre ord om at ”lære at være læge”, at komme til at føle sig hjemme i den hvide kittel og samtidig udvikle det ansvar, som hører til samme kittel.

Længde og indhold
Den kliniske basisuddannelse består af 2 på hinanden følgende ansættelser á 6 måneder. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen om basisuddannelsen generelt, tilmelding, målbeskrivelse og andet.

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse har ansvaret for at tilrettelægge det enkelte uddannelsesforløb og godkender uddannelsesprogrammer samt praksistutorer, således at kompetencerne i den gældende målbeskrivelse kan opfyldes.
Det Regionale Råd har godkendt en retningslinje for tilrettelæggelse af KBU i Videreuddannelsesregion Nord.
Retningslinje for fordeling af læger til praksis.

Selve uddannelsen
Ansættelsesstedet og basislægen udarbejder indenfor rammerne af uddannelsesprogrammet en individuel uddannelsesplan. Den individuelle uddannelsesplan skal beskrive forventninger til kompetenceudvikling, og hvorledes denne kompetenceudvikling skal finde sted.

Videreuddannelsesregion Nord har udarbejdet en portefølje for den kliniske basisuddannelse.

Alle KBU-læger der tiltræder 1. KBU-delansættelse fra den 1. august 2015, skal bruge Uddannelseslæge.dk

Brugernavn og adgangskode bliver sendt til lægen omkring tiltrædelsesdatoen.