Postgraduat klinisk lektor (PKL)

De postgraduate kliniske lektorers (PKL) overordnede funktion er at sikre og udvikle kvaliteten i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord inden for et speciale eller et andet område, fx medicinsk pædagogik.

Funktionsbeskrivelser:
For specialespecifikke PKL.
For PKL i simulation og færdighedstræning. 

Oversigt over PKL’er i Videreuddannelsesregion Nord.

PKL-UKO-VUS temadage

De uddannelseskoordinerende overlæger, PKL’erne og medarbejdere fra Videreuddannelsessekretariatet mødes jævnligt ved såkaldte PKL-UKO-VUS møder/temadage. Formålet er at understøtte vidensdeling og samarbejde mellem deltagerne.

Uddannelsesansvarlig overlæge (UAO)

Den uddannelsesansvarlige overlæge sikrer sammen med
afdelingsledelsen uddannelseskvaliteten og læringsudbyttet i
forhold til de opstillede kompetencer.

Kursus for uddannelsesansvarlige overlæger

I Videreuddannelsesregion Nord er der udarbejdet et kursus for uddannelsesansvarlige overlæger, der har til formål at uddanne overlægerne til at varetage funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge.

Kurset for uddannelsesansvarlige overlæge udbydes af Region Nordjylland. Tilmelding kan ske på kursusportalen.

Uddannelseskoordinerende overlæge (UKO)

De uddannelseskoordinerende overlæger (UKO) har ansvaret for at rådgive cheflæge/hospitalsledelse og afdelingsledelser, at koordinere tiltag på tværs af afdelinger, at evaluere og kvalitetssikre videreuddannelsen i hospitalets afdelinger samt medvirke til udvikling heraf.

Læs mere om funktionen på hospitalernes egen hjemmeside.