Region Midtjylland

Lægefaglig indstilling (3. juni 2013) - generel

Hospitalsenhed Midt:
Lægefaglig indstilling - 4. marts 2024

Regionshospitalet Gødstrup:
Lægefaglig indstilling - 23. marts 2022

Regionshospitalet Randers:
Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018

Aarhus Universitetshospital
Lægefaglig indstilling - 26. september 2018

Regionshospitalet Horsens
Lægefaglig indstilling - 26. september 2018

Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital:
Lægefaglig indstilling - 8. marts 2023

Regionhospitalet Nordjylland:
Lægefaglig indstilling- 26. september 2018