Region Midtjylland

Lægefaglig indstilling (3. juni 2013) - generel

Hospitalsenhed Midt:
Lægefaglig indstilling - 4. marts 2019

Hospitalsenhed Vest:
Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018

Regionshospitalet Randers:
Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018

Universitetshospitalet Aarhus
Lægefaglig indstilling - 26. september 2018

Hospitalsenheden Horsens
Lægefaglig indstilling - 26. september 2018

Region Nordjylland

Aalborg Universitetshospital:
Lægefaglig indstilling - 30. oktober 2019

Regionhospitalet Nordjylland:
Lægefaglig indstilling- 26. september 2018