Du kan søge en introduktionsuddannelse efter du har gennemført den kliniske basisuddannelse. Det er den enkelte afdeling, der ansætter dig i introduktionsstillingen. Du skal derfor sende en ansøgning til den afdeling, hvor du ønsker ansættelse. Introduktionsstillingerne opslås normalt på Sundhedsjobs.dk. Introduktionsstillinger med statsligt ansættelssted opslås på Job-i-staten.dk.

For introduktionsstillinger i Almen medicin er det lidt anderledes. De opslås på Sundhedsjobs.dk, men søges via videreuddannelsen.dk.

Længde og indhold

En introduktionsstilling er af et års varighed i sygehussektoren, og et halvt års varighed i almen praksis (hvis du har haft almen praksis i din KBU).

Formålet med introduktionsuddannelsen er at give dig mulighed for at finde ud af, om du ønsker at fortsætte inden for specialet, samtidig med at afdelingen får mulighed for at vurdere, om du har evner i specialet.

Hvilke stillinger giver adgang til hvad?

For at kunne søge en hoveduddannelsesstilling skal du have gennemført en godkendt introduktionsstilling inden for netop dét speciale.

Dog vil en gennemført introduktionsstilling i intern medicin kvalificere til hoveduddannelse i alle de 9 internmedicinske specialer.

Under din introduktionsstilling skal du opnå de kompetencer der er beskrevet i specialets målbeskrivelse, og afdelingens uddannelsesprogram.

Dokumentation for introduktionsuddannelsen

Du dokumenterer din introduktionsuddannelse ved at kunne fremvise en Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement, fuldt udfyldt logbog for introduktionsuddannelsen og bevis for gennemført Vejledningskursus. Alle sider i din logbog skal være kontrasigneret af enten den uddannelsesansvarlige eller ledende overlæge på afdelingen.