Hoveduddannelsen varer 4 til 5 år, afhængigt af hvilket speciale du vælger. De forskellige hoveduddannelser er opbygget med delforløb på sygehuse og/eller praksis i regionen. Uddannelsen indeholder typisk delforløb på både funktionsbærende enheder og på højt specialiserede enheder, så du kan opnå både specialiserede og brede kompetencer inden for specialet.

Teoretisk uddannelse
Hoveduddannelsen indeholder både generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Ansættelsesprocedure
De 5 regioner har fastlagt et nationalt regelsæt for ansættelsesproceduren i Notat om ansættelsesproceduren for speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.  Det er de 3 videreuddannelsessekretariater der opslår de enkelte hoveduddannelsesforløb.

Alle hoveduddannelsesforløb, inkl. eventuelle genopslag, opslås på www.sundhedsjobs.dk.

Ansøgning
Du søger hoveduddannelsesforløbene via www.videreuddannelsen.dk. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, tidligere uddannelsesforløb, forskning m.v. Derudover skal du medsende dokumentation som vil fremgå af vejledningen til det enkelte opslag, som offentliggøres på sekretariatets hjemmeside, samtidig med opslaget.

Alle uddannelsessøgende læger, som vil være formelt kvalificerede på ansættelsestidspunktet, opfordres til at søge. Man er formelt kvalificeret, når man dels har tilladelse til selvstændigt virke i Danmark, og dels har en godkendt introduktionsstilling i specialet, inkl. gennemførelse af de generelle kurser i såvel sin KBU- som sin introduktionsstilling.

Udvælgelse af ansøgere og faglig profil
Ansættelsesudvalgene består af en repræsentant for hver af de uddannelsesgivende afdelinger samt repræsentanter for specialet (yngre læge og speciallæger) og en repræsentant udpeget af Yngre Læger.

Ansættelsesudvalget vægter ansøgere til hoveduddannelsesstillingerne ud fra tidligere ansættelser, og andre aktiviteter med relevans for almen praksis samt med udgangspunkt i specialets faglige profil, som er udarbejdet af specialeselskabet. Den faglige profil kan du se på videreuddannelsessekretariaternes hjemmesider under de enkelte specialer, og oftest også på specialeselskabets hjemmeside.

Ved ubesatte forløb i et stillingsopslag kan der forekomme genopslag umiddelbart efter afholdelse af samtaler til den ordinære runde. Disse eventuelle genopslag følger samme procedure som ordinære opslag, både i forhold til offentliggørelse og i forhold til udvælgelse af ansøgere.

Ansættelsesudvalgets afgørelse kan ikke ankes til andre myndigheder, men det er muligt at klage over proceduren til ansættelsesudvalgets formand. Klager over sagsbehandlingen fra sekretariatet kan rettes til lederen af sekretariatet.

Speciallægeautorisation
Du kan søge speciallægeautorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed seks måneder inden du er færdig med din hoveduddannelse. Ansøgning sendes via uddannelseslæge.dk.