Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i målbeskrivelsen opnås i konkrete uddannelsesforløb i videreuddannelsesregion Nord.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2016 målbeskrivelsen, programmerne gælder fra 1. august 2017

Region Nordjylland

Thisted

Klinik Medicin og Akut - Almen praksis - 22. januar 2021

Hjørring
RHN Akut Hjørring - Almen praksis - 14. maj 2020
RHN Akut Hjørring - Psykiatrien Klinik Nord - 14. maj 2020
RHN Kirurgisk afd. - Almen praksis - 4. maj 2021
RHN Kirurgi Hjørring/Frederikshavn - Almen praksis - 28. juni 2019
RHN Kirurgi Hjørring/Frederikshavn - Reumatologi Hjørring - 13. december 2019
RHN Ortopædkirurgisk afd. - Almen Praksis - 28. juni 2019

Aalborg
Akut-traume afd. - Almen praksis - 28. oktober 2022
Akut-traume afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Endokrinologisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Endokrinologisk afd. - Psykiatrien Klinik Syd - 23. juni 2017
Endokrinologisk afd. - Urologisk afd. - 23.07.2017
Gastroenterologisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Gastroenterologisk afd. - Psykiatrien Klinik Nord - 23. juni 2017
Gastroenterologisk afd. - Psykiatrien Klinik Syd - 23. juni 2017
Gastroenterologisk afd. - Urologisk afd. - 23. juni 2017
Hæmatologisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Hæmatologisk afd. - Hjerte/lungekirurgisk afd. - 24. juli 2017
Hæmatologisk afd. - Urologisk afd. - 27. april 2017
Infektionsmedicinsk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Infektionsmedicinsk afd. - Hjerte-lunge kir. afd. - 23. juni 2017
Infektionsmedicinsk afd. - Psykiatrien Klinik Syd - 23. juni 2017
Kirurgisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Kirurgisk afd. - Neurologisk afd. - 27. april 2017
Kirurgisk Gastro. afd. - Reumatologisk afd. - 27. april 2017
Lungemedicinsk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Lungemedicinsk afd. - Psykiatrien Nord - 23. juni 2017
Lungemedicinsk afd. - Psykiatrien Klinik Syd - 23. juni 2017
Neurologi - Almen medicin - 21. februar 2020
Nyremedicinsk afd. - Hjerte/lungekirurgisk afd. - 23. juni 2017
Nyremedicinsk afd. - Klinik Psykiatri SYD - 23. juni 2017
Nyremedicinsk afd. - Psykiatrien Klinik Nord - 27. april 2017
Nyremedicinsk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Ortopædkirurgisk afd. - Almen Praksis - 28. juni 2019
Urologisk afd. - Almen praksis - 13. december 2019

Region Midtjylland


Gødstrup
Medicinsk afdeling - Almen medicin - 3. december 2021
Ortopædkirurgisk afd. - Almen medicin - 3. juni 2022

Herning
Akutafdelingen - Almen medicin - 28. juni 2019
Akutafdelingen - Psykiatrisk afd. - 14. juli 2017
Kirurgisk afd. - Almen medicin - 28. juni 2019

Holstebro

Medicinsk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Medicinsk afd. - Urinvejkirurgisk afd. - 3. marts 2017
Medicinsk afd. - Neurologisk afd. - 3. marts 2017
Medicinsk afd. - Psykiatrisk afd. - 14. juli 2017
Neurologisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Urinvejskirurgisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019

Horsens
Akut afd. - Almen praksis - 14. maj 2020
Akut afd. - Psykiatri - 23. august 2017
Medicinsk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Kirurgisk afd. - Almen praksis - 14. december 2018

Randers
Akut afd. - Almen praksis - 16. februar 2021
Akut afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Akut afd. - Psykiatri - 21. februar 2018
Medicinsk afd. - Almen medicin - 28. juni 2019
Kirurgisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Kirurgisk afd. - Medicinsk afd. - 23. juni 2017
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019

Silkeborg
Diagnostisk Center - Almen praksis - 3. marts 2023
Diagnostisk Center - Almen praksis - 28. juni 2019

Viborg
Akut afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Akut afd. - Karkirurgisk afd. - 14. juli 2017
Akut afd. - Neurologisk afd. - 14. juli 2017
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 12. oktober 2017
Medicinsk afd. - Almen praksis - 3. marts 2023
Medicinsk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Neurologisk afd. - Almen praksis - 3. juni 2022

Aarhus
Akut afd. - Almen praksis - 28. oktober 2022
Akut afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Akut afd. - Nyremedicinsk afd. - 19. juni 2017
Akut afd. - Psykiatrisk afd. P - 1. august 2017
Akut afd. - Psykiatrisk afd. Q - 30. maj 2017
Blodsygdomme - Almen praksis - 5. oktober 2021
Infektionssygdomme - Almen praksis - 28. juni 2019
Lever-Mave-Tarmsygdomme - Almen praksis - 4. september 2020
Lungemedicinsk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019
Mave- og tarm kirurgisk afd. - Almen praksis - 28. juni 2019 
Medicinsk Endokrinolog. afd. (MEA) - Almen praksis - 28. juni 2019
Medicinsk Endokrin. afd. (MEA) - Psykiatrisk afd. P - 1. august 2017
Medicinsk Endokrin. afd. (MEA) - Psykiatrisk afd. Q - 30. maj 2017
Medicinsk Nyreafdeling - Almen praksis - 28. juni 2019
Urinvejkirurgisk afd. - Almen praksis - 7. april 2021
Urinvejskirurgisk afd. - Infektionsmedicinsk afd. - 27. april 2017
 

2009 målbeskrivelsen 

Regionshospital Nordjylland,
Thy Mors, Thisted
Medicinsk afdeling - Almenpraksis - 12. maj 2016
Akutmodtagelsen - Almen praksis  - 12. maj 2016
Akutmodtagelsen - Medicinsk afdeeling - 12. maj 2016 

Regionshospital Nordjylland,
Vendsyssel:

Akut afd. - Almen praksis - 17. september 2013
Akut afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 17. september 2013
Akut afd. - Psykriatrisk afd. - 17. september 2013
Organkirurgisk afd. - Almen praksis - 10. maj 2010
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 12. marts 2008
Ortopædkirurgisk afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 23. august 2010
Kirurgi - Almen praksis - 13. maj 2015
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 13. maj 2015

Aalborg:
Akut afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Kirurgisk afd. - Almen praksis - 23. januar 2008
Kirurgisk afd. - Medicinsk afd. (reuma) - 12. marts 2008
Kirurgisk afd. - Neurologisk afd. - 10. maj 2010
Medicinsk afd. (endo) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (endo) - Psykriatrisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. (endo) - Urologisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (gast) - Psykriatrisk afd. - 20. september 2010
Medicinsk afd. (gast) - Urologisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. (hæma) - Almen praksis - 10. december 2009
Medicinsk afd. (hæma) - Hjerte-lungekir. afd. - 2009
Medicinsk afd. (hæma) - Urologisk afd. - 10. december 2009
Medicinsk afd. (infe) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (infe) - Hjerte-lungekir. afd. - 20. september 2010
Medicinsk afd. (infe) - Hjerte-lungekir. afd. - 9. september 2016
Medicinsk afd. (infe) - Psykriatrisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (lung) - Almen praksis - 11. november 2008
Medicinsk afd. (lung) - Psykriatrisk afd. - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (nyre) - Almen praksis - 12. marts 2008
Medicinsk afd. (nyre) - Hjerte-lungekir. afd. - 11. november 2008
Ortopædkirurgisk afd. - Almen medicin - 4. marts 2015
Ortopædkirurgisk afd. - Almen medicin - 12. marts 2008

Region Midtjylland

Herning:
Akut afd. - Almen praksis - 11. marts 2009
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 11. marts 2009
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 9. november 2016

Holstebro:
Medicinsk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013
Medicinsk afd. - Urinvejkirurgisk afd.
 - 1. marts 2013
Medicinsk afd. - Neurologisk afd. - 2. september 2015

Horsens:
Akut afd. - Almen praksis - 23. januar 2008
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 23. januar 2008
Medicinsk afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Akut afd. - Almen praksis - 29. oktober 2015

Randers:
Akut afd. - Organkirurgi - 4. marts 2015
Akut afd. - Almen praksis - 4. marts 2015
Akut afd. - Psykiatrisk afd. - 4. marts 2015
Akut afd. - Almen medicin - 16. august 2016
Kirurgisk afd. - Medicinsk afd. - 27. januar 2017
Organkirurgisk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013
Ortopædkirurgisk afd. - Almen praksis - 1. marts 2013

Silkeborg:
Medicinsk afd. - Almen praksis - 18. januar 2011
Diagnostisk Center - Almen praksis - 3. juli 2015

Viborg:
Akut afd. - Almen praksis - 5. februar 2014
Akut afd. - Neurologisk Afd. - 24. januar 2017
Akut medicinsk afd. - Karkirurgisk afd. - 23. oktober 2014

Aarhus:
Akut - Medicinsk afd. C (nyre) - 30. april 2014
Akut - Almen praksis - 30. april 2014
Fælles Akut Modtagelse - Psykiatrisk afd. Q - 14. oktober 2016
Kirurgisk afd. L - Almen praksis - 5. februar 2014
Kirurgisk afd. P - Almen praksis - 23. januar 2008
Medicinsk afd. LUB (lunge) - Almen praksis - 7. januar 2015
Medicinsk afd. MEA (endo) - Almen praksis - 20. december 2016
Medicinsk afd. MEA (endo) - THG - Almen praksis
- 28. august 2014
Medicinsk afd. MEA (endo) - Psykiatrisk afd. P - 28. august 2014
Medicinsk afd. MEA (endo) - Psykiatrisk afd. Q - 28. august 2014
Medicinsk afd. V (gastro) - Almen praksis - 23. oktober 2014
Ortopædkirurgisk afd. E - Medicinsk afd. C (nyre) - 23. januar 2008
Urinvejskirurgisk afd. K - Medicinsk afd. Q (infektion) -
30. april 2012