I løbet af dit uddannelsesforløb som speciallæge kan der indtræffe begivenheder, der gør det nødvendigt at ændre på forløbet. Det kan f.eks. være barselsorlov, orlov til forskning eller længere sygdomsforløb. Hvad du skal gøre i den forbindelse afhænger af, hvor du er i dit uddannelsesforløb.

Ændringer under klinisk basisuddannelse

Ændringer under introduktionsuddannelse

Ændringer under hoveduddannelse


I forbindelse med ændringer skal du være særligt opmærksom på disse to regler fra bekendtgørelsen:

  • 6 måneders kravet (se bekendtgørelsen §11, stk. 4). For at et uddannelsesforløb skal kunne godkendes, skal det som udgangspunkt være på minimum 6 måneders sammenhængende uddannelse. Barselsorlov gælder ikke som en afbrydelse.

To-stedskravet (se bekendtgørelsen § 8, stk. 3). Det er et krav, at din hoveduddannelse skal indeholde to ansættelsessteder, hvor hver ansættelses skal være på minimum 12 måneder. De to ansættelsessteder skal være inden for specialet.