I løbet af din KBU skal du deltage i tre obligatoriske kurser. Oversigten nedenfor beskriver kursustitel, hvor kurserne er placeret i uddannelsen, hvor længe kurserne varer, samt hvorvidt du selv skal tilmelde sig kurserne, eller om man automatisk bliver tilmeldt kurset via kursusudbyderne. Dokumentation for kursusdeltagelse skal indsendes til Sundhedsstyrelsen.
 

Kursustitel

Placering

Varighed

Tilmelding

Akutkursus i kommunikation, behandling og transport

1. halvår

2 x 2 dage
(eksternat)

Automatisk

Læringskursus

1. halvår

2 dage
(eksternat)

Automatisk

Kommunikationskursus

2. halvår

2 + 1 dag
(eksternat)

Automatisk

 

Information
Til kurserne er der udarbejdet en række two-pagers med mere information om kursene. Du finder two-pagerne her:

Akutkursus - RN

Akutkursus - RM

Læringskursus

Kommunikationskursus - RN

Kommunikationskursus - RM

 

Retsgrundlag
Kurserne udbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser.

I henhold til 'Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger' skal der indgå et teoretisk uddannelsesprogram bestående af bl.a. generelle kurser, som gennemføres på tværs af specialerne. Kurserne er obligatoriske for læger ansat i den Klinisk Basisuddannelse, Introduktionsuddannelsen eller Hoveduddannelse. 

Vejledning
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som beskriver formål og indhold med de generelle kurser. 

Henvendelse
Kurserne udbydes af enten Region Nordjylland, HR - Uddannelse og Læring eller Region Midtjylland, Koncern HR - Center for Kompetenceudvikling. På kursusudbydernes hjemmeside findes bl.a. information om kursusindhold og hvor du skal rette henvendelse, hvis du har spørgsmål til kurset.

Hvis du søger dispensation eller merit for kurserne, kan du kontakte Videreuddannelsessekretariatet, e-mail:   Trine Kirkegaard Petersen