Retningslinjerne og notaterne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord. Datoen/årstallet efter hvert enkelt dokument angiver, hvornår det er godkendt.

 

___________________________________________________

Kommisorier

Kommissorium for Styregruppen for Forskningstræning - 2. december 2014

Kommissorium for Uddannelsesudvalg - 5. marts 2015

Kommissorium for Udvalget for Godkendelse af Uddannelsesprogrammer - 26. maj 2021 

Kommissorium for Udvalget for Udvikling af uddannelsesgivende - 2021

Kommissorium for følgegruppen for generelle kurser - 26. september 2019

___________________________________________________

Funktionsbeskrivelser

Funktionsbeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger - 2004

Funktionsbeskrivelse for vejledere – Arbejdsgrupperapport - 2003

Se også Dokumenter og links under Postgraduat klinisk lektor.