I løbet af din hoveduddannelse skal du gennemføre tre obligatoriske gennerelle kurser vedrørende sundhedsvæsenets organisation og ledelse

  • SOL 1
  • SOL 2
  • SOL 3

SOL 1 og SOL 3 udbydes af Videreuddannelsesregionen, mens SOL 2 udbydes af Sundhedsstyrelsen

Tilmelding

Du skal selv tilmelde dig kurserne.

Tilmelding foregår her:

SOL 1 TILMELDING

SOL 2 TILMELDING

SOL 3 TILMELDING

Vigtig information 

  • Kurserne skal være gennemført og godkendt inden du kan søge og opnå speciallægeanerkendelse
  • De gennemførte kurser godkendes i uddannelseslæge.dk af kursusudbyderen.
  • Dokumentation for gennemført kursus skal medsendes din ansøgning om speciallægeanerkendelse.
  • SOL 1 skal gennemføres i første halvdel af hoveduddannelsen, mens SOL 2 og SOL 3 skal gennemføres i anden halvdel af hoveduddannelsen.
  • Hvis du har gennemført LAS 1 kurset (Ledelse, administration og samarbejde) i forbindelse med din introduktionsuddannelse, skal du ikke gennemføre kurset igen i forbindelse med din hoveduddannelse, da dette svarer til SOL 1.

SOL 1 og SOL 3 udbydes af Videreuddannelsesregionen, mens SOL 2 udbydes af Sundhedsstyrelsen

Selve kurserne

Du kan læse mere om de tre kurser, herunder varighed, formål og indhold via links herunder. Der er desuden oplysninger vedrørende kontaktoplysninger til kursusudbyderne, hvis du har spørgsmål til de konkrete kurser og/eller tilmelding

SOL 1

SOL 1 (Flyer)

SOL 1 (plan2learn)

SOL 3

SOL 3 (Flyer)

SOL 3 (Plan2Learn)


Kontaktpersoner for SOL 1 og SOL 3

Koordinator Rikke Jeppesen / 2499 5472 / rikke.jeppesen@rm.dk (tilmelding)

Konsulent Lotte Herskind / 2169 2911 / lotte.herskind@rm.dk (indhold)

 

SOL 2

Information om SOL 2, Sundhedsstyrelsen

Oplysninger om kontaktpersoner fremgår via linket ovenfor.

Retsgrundlag

Kurserne udbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Vejledning om generelle kurser i speciallægeuddannelsen

Dispensation

Hvis du søger dispensation for kurserne, kan du kontakte Videreuddannelsessekretariatet v. Trine Kirkegaard Petersen på e-mail: trine.kirkegaard.petersen@stab.rm.dk eller tlf.: 2490 8903.