Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2013 målbeskrivelsen

Midtjylland - Øst
Horsens - 30. april 2014
Randers - 5. februar 2014 
Randers - 30. oktober 2017
Aarhus A - 30. april 2014 
Aarhus B - 30. april 2014 

Midtjylland - Midt
Viborg/Silkeborg - 30. januar 2019
Viborg - 30. april 2014 
Viborg - 27. april 2017
Viborg - kombineret med fagområdeuddannelse i Akutmedicin - 28. august 2014
Viborg/Silkeborg - 30. april 2014 

Midtjylland - Vest
Herning - 5. februar 2014
Herning/Holstebro - Herning - Herning/Holstebro - 5. februar 2014 
Holstebro - Herning - Holstebro - 5. februar 2014 

Nordjylland - ansat før 31/7-2019
Regionshospital Nordjylland, Hjørring - Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev - 9. marts 2016
Regionshospital Nordjylland, Hjørring - Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev - Aalborg Universitetshospital - 9. marts 2016
Regionshospital Nordjylland, Thisted - Aalborg Universitetshospital - Klinik Psykiatri Nord - 9. marts 2016
Regionshospital Nordjylland, Thisted - Aalborg Universitetshospital - Klinik Psykiatri Syd- 9. marts 2016
Aalborg Universitetshospital - Klinik Psykiatri Syd - 9. marts 2016


Nordjylland - ansat fra 1/8-2019
Regionshospital Nordjylland, Hjørring - Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev - 13. september 2019
Regionshospital Nordjylland, Hjørring - Klinik Psykiatri Nord, Brønderslev - Aalborg Universitetshospital - 13. september 2019
Aalborg Universitetshospital Hobro - Aalborg Universitetshospital Thisted - Aalborg Universitetshospital - Klinik Psykiatri Syd - 13. september 2019
Aalborg Universitetshospital Hobro - Aalborg Universitetshospital - Klinik Psykiatri Syd - 13. september 2019
Aalborg Universitetshospital Thisted - Aalborg Universitetshospital - Klinik Psykiatri Nord Thisted - 13. september 2019
Aalborg Universitetshospital Thisted - Aalborg Universitetshospital - Klinik Psykiatri Syd - 13. september 2019

2004/2008 målbeskrivelsen
Midtjylland - Øst
Horsens - Horsens - Horsens - Horsens - Skejby/Randers - 20. september 2010
Horsens - Horsens - Horsens - Randers - november 2009
Horsens - Horsens - Horsens - Skejby - 10. februar 2011
Randers - Randers - Randers - Randers - Randers - november 2009
Randers - Randers - Randers - Randers - Risskov - november 2009
Aarhus afd. P - Aarhus afd. A - Skejby - Skejby - Risskov - november 2009
Aarhus afd. P - Aarhus afd. C - Skejby - Skejby - Risskov - november 2009
 
Midtjylland - Midt 
Viborg - Silkeborg - Viborg - Silkeborg - Risskov - 10. februar 2011
Viborg - Silkeborg - Viborg - Silkeborg - Viborg - 10. februar 2011
Viborg - Silkeborg - Viborg - Skejby - Risskov - 15. november 2011
Viborg - Silkeborg - Viborg - Viborg - Viborg - 15. november 2011
Viborg - Viborg - Viborg - Viborg - Viborg - 10. februar 2011

Midtjylland - Vest
Herning - Herning - Herning - Herning - Herning - november 2010
Herning - Holstebro - Herning - Holstebro - Herning - oktober 2009