Præsentation af specialet
Under hvert speciale findes en præsentation af specialet, samt et link til målbeskrivelsen som fremgår af Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan også her finde uddannelsesprogrammer for introduktionsuddannelserne.

Du finder desuden et link til specialeselskabernes hjemmeside.

Faglig profil
For hvert speciale finder du den faglige profil, som indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Øvrige specialespecifikke dokumenter
Ved nogle specialer finder du desuden specialespecifikke dokumenter relateret til ansættelseprocessen.