Videreuddannelsesregion Nord har på forsøgsbasis fået lov til at arbejde med sammenhængende uddannelsesforløb, der kobler forskellige dele af den lægelige videreuddannelse i samlet forløb.

Eksempelvis kan der oprettes uddannelsesforløb, hvor en uddannelsessøgende læge ansættes i et forløb, der både indeholder KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse. Derudover kan der være tale om forløb, hvor man ansættes i KBU og Introduktionsuddannelse eller Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse.

På nuværende tidspunkt har Videreuddannelsesregion Nord fået godkendt følgende sammenhængende uddannelsesforløb

Almen Medicin, Region Midtjylland:

  • KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse

Forløbene i Almen medicin er alene placeret geografisk i den vestlige del af Region Midtjylland.

Almen Medicin, Region Nordjylland:

  • KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse

Forløbene i Almen medicin er alene placeret geografisk i Region Nordjylland. 

Psykiatri

  • KBU & Introduktionsuddannelse
  • KBU, Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse
  • Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse

Forløbene med Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse foregår i hele Videreuddannelsesregion Nord.

Forløbene der indeholder KBU er alene geografisk placeret i Region Nordjylland.

Kirurgi, Region Nordjylland

  • KBU & Introduktionsuddannelse

Neurologi

  • Introduktionsuddannelse og Hoveduddannelse

 

Du kan læse mere om sammenhængende forløb i Region Nordjylland på følgende hjemmeside: Sammenhængende uddannelsesforløb (rn.dk)