Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk Selskab for Almen Medicin: www.dsam.dk

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

 

Specialespecifikke dokumenter relateret til ansættelsesprocessen

Region Midtjylland

Ansættelsessamtaler afholdes som Multiple mini interview.
Ansættelsesprocedure for hoveduddannelsesforløb i Almen medicin

Dokumenter til ansøgere:
Information til ansøgere om Multiple Mini Interview
Information til ansøgere om vurdering af kompetencer

Dokumenter til ansættelsesudvalget:

Vejledning til ansættelsesudvalget
Vurdering af CV

Retningslinje for tildeling af praksis i Region Midtjylland.

Region Nordjylland

Information om uddannelsestilling i Almen medicin i Region Nordjylland er at finde på hjemmesiden www.rn.dk