Tilladelse til selvstændigt virke

Før du kan gå i gang med speciallægeuddannelsen i Danmark skal du have opnået Tilladelse til selvstændigt virke.

Du kan læse på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside, hvordan du opnår Tilladelse til selvstændigt virke som læge i Danmark.

Når du har opnået Tilladelse til selvstændigt virke kan du søge ansættelse i speciallægeuddannelse i Danmark helt på lige fod med læger uddannet i Danmark. Speciallægeuddannelsen består af følgende elementer: 

Introduktionsuddannelse (6-12 måneder)

Uddannelsen er din mulighed for at finde ud af, om det enkelte speciale er noget for dig - og specialet får også mulighed for at vurdere, om du vil passe ind i specialet. Under uddannelsen er der en række fastlagt kompetencer du skal opnå, og fastlagte kurser du skal deltage i. Du kan læse alt om indholdet i uddannelserne i målbeskrivelserne. Derudover kan du læse uddannelsesprogrammer for hver enkelt uddannelsesforløb - klik på specialets navn og find programmerne.

Du kan gennemføre flere introduktionsuddannelser inden opstart på hoveduddannelse. Du kan kun påbegynde hoveduddannelse, hvis du har en godkendt introduktionsuddannelse indenfor samme speciale. 

Hoveduddannelse (4-5 år)

Du skal have en godkendt introduktionsuddannelse indenfor samme speciale, for at kunne søge en hoveduddannelse. Indholdet i hoveduddannelsen er beskrevet i målbeskrivelsen. Der er også udarbejdet uddannelsesprogrammer for alle hoveduddannelsesforløbene.

Efter gennemført hoveduddannelse kan du søge speciallægeanerkendelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Opslag af uddannelsesstillinger

Alle Introduktionsuddannelsesstillinger slås op på www.sundhedsjobs.dk. Her kan du lave en jobagent der giver dig besked, når der opslås stillinger i det speciale du er interesseret i. Du kan også finde mange af stillingsopslagene, og læse mere om afdelingerne, på hospitalernes egne hjemmesider. 

Hvis du har interesse i et bestemt speciale eller en hospitalsafdeling kan det være en god idé at henvende dig på den afdeling, hvor du gerne vil arbejde. Hvis du skriver til den ledende overlæge kan han/hun eventuelt henvise dig til en uddannelseslæge på afdelingen, som du kan tale med.

Så kan du præsentere dig og høre lidt om arbejdet på afdelingen, og du kan høre, hvornår de opslår introduktionsstillinger næste gang. Det er ofte en hjælp i forhold til at få en introduktionsuddannelse, at du viser din interesse for afdelingen, ud over blot at sende en skriftlig ansøgning. Det er den enkelte afdeling, der selv ansætter læger i introduktionsuddannelse. 

Hoveduddannelsesstillinger slås op på www.sundhedsjobs.dk og www.videreuddannelsen.dk. Ansættelse i hoveduddannelse håndteres af de tre videreuddannelsessekretariater efter en procedure som er fastlagt af Danske Regioner. 

Det kunne også være en ide for dig at melde dig ind i Yngre læger – det er en fagforening, der også kan hjælpe dig med karrierevejledning.