Præsentation af specialet
Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside (www.dasaim.dk)

Faglig profil
Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Faglig profil
Vurderingsskema: profilskema

Specialespecifikke dokumenter til ansættelsesprocessen
Dokumenter til ansøgere:
Bilag 1 - 7 (DASAIM)

Dokumenter til ansættelsesudvalget:
Vurderingsskema ved ansættelsessamtalen

For yderligere informationer

Kontakt den specialeansvalige ved at anvende nedenstående link.