Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Danske Selskab for Anæstesiologi og intensiv medicin: www.dasaim.dk

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

 

Specialespecifikke dokumenter relateret til ansættelsesprocessen

Dokumenter til ansøgere:
Bilag 1 - 7 (DASAIM)

Dokumenter til ansættelsesudvalget:
Vurderingsskema ved ansættelsessamtalen